Søer, skove og åbent land
Mere..

Søer, skove og åbent land

Silkeborg, Kjellerup, Them og Gjern: Åbne landskaber, mørke skove, glimtende søer, klukkende vandløb og den brede Gudenå. Silkeborg Kommune har det hele, og der er rige muligheder for at opleve og bo i natur og by. Der er hoteller i byens midte, og der er hoteller med udsigt over søen eller ved den fossende Remstrup Å. Vandrerhjem og campingpladser ligger midt i naturen og foretrækkes af mange, der holder af aktiv ferie. De afmærkede stier tager imod både vandrere, løbere og dem, der foretrækker at udfordre sig selv på mountainbike.

Læs mere...

Vandre- og cykelstier snor sig gennem naturen: Pramdragerstien mod Randers er en unik mulighed for at vandre eller cykle midt i naturen langs Gudenåen og samtidig få en fornemmelse af, hvilke forhold fortidens pramdragere havde. Man kan også vælge naturstien Silkeborg-Horsens eller blot vandre ad stierne i de store skove. Nordskoven ved Silkeborg, Velling Skovene ved Bryrup, Gjern Bakker og Hærvejen er eksempler på spændende muligheder for oplevelser i en ren luft og smuk natur. På Kjellerup- egnen kan man opleve naturens harmoni ved Tange Sø eller i Kompedal Plantage. ”Krabbes Grønne Ring” i Kjellerup er noget ganske særligt for dem, der på én gang vil have historiske oplevelser og være i naturen. En perle, hvis oprindelse går tilbage til en plantningsforening i 1899.

Livet i de ferske vande

Svøm ud i det rene badevand ved Silkeborg. Ved Almindsø og Bryrup Langsø er der badefaciliteter med sandstrande og masser af liv, og der er friluftsbade flere andre steder i kommunen. Man kan lære mere om livet i de ferske vande ved at besøge AQUA i Silkeborg, et oplevelsescenter med Nordeuropas største ferskvandsakvarium og stor naturpark. Vandet spiller i det hele taget en vigtig rolle i den brede vifte af muligheder for aktiv ferie. Man kan padle ud i kano i nogle få timer, men man kan også vælge en kano- eller kajakferie og komme helt tæt på naturen på og ved Gudenåen, hvor der er mange muligheder for overnatning.

Lystfiskeri er en anden mulighed for at udnytte søer og vandløb til aktiv ferie. Turister fra Danmark og en række lande vender år efter år tilbage for at kaste snøren i vandet ved Søhøjlandets mange fiskepladser, hvor de ferske vandes arter er rigt repræsenteret, og hvor der kan fiskes alt fra skaller til laks.
Silkeborg, Kjellerup, Them and Gjern: Open countryside, dark forests, sparkling lakes, burbling streams and the wide Gudenå. Silkeborg Municipality has it all, also ample opportunities of seeing and living in both the countryside and the city. There are hotels in the centre of the city and hotels overlooking the lake or by the cascading Remstrup Å stream. A youth hostel and camp sites in the countryside are preferred by many who love active holidays. The marked paths welcome the ramblers, runners and those who prefer to accept the challenges of the mountain bike.

Rambling paths and cycle tracks turn and twist through the countryside: the Pramdragersti towards Randers offers a unique opportunity to walk or cycle in the countryside along the Gudenå and at the same time get an impression of the working conditions of the bargemen of the past. You can also try the Silkeborg-Horsens nature trail or just go for a walk on the paths in the large forests. The Nordskov at Silkeborg, the Velling Skovene at Bryrup, Gjern Bakker and the Hærvej are examples of the exciting opportunities to experience the clean air and beautiful countryside. Around Kjellerup, you can witness nature’s harmony at Tange Sø lake or at the Kompedal Plantage. ”Krabbes Grønne Ring” in Kjellerup is something out of the ordinary, especially for those who want to delve into history and the countryside at the same time. This gem dates back to a planting association from 1899.

Freshwater activities

Go for a swim in the clean bathing water in and around Silkeborg. Almindsø and Bryrup Langsø have bathing facilities with bustling sand beaches, and the Municipality also has many openair swimming pools. Life in freshwater lakes and streams can be studied at AQUA in Silkeborg, a discovery centre featuring North Europe’s largest freshwater aquarium and a large nature park. Generally, water is a key element in the wide range of options for an active holiday. You can paddle for a few hours in a canoe or choose to go on a canoe or kayak holiday to come into close contact with nature and experience the Gudenå where you can find many places to spend the night.

Angling is another opportunity to use lakes and watercourses for an active holiday. Tourists from Denmark and many other countries return year after year to angle at the many fishing grounds in the Danish Lake District where the many freshwater species abound, from roach to salmon.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk