Silkeborg er en
vinderkommune
Mere..

Silkeborg er en vinderkommune

En højt uddannet befolkning og mange virksomheder inden for it, cleantech, finans, handel og produktion. Mange iværksættere, smuk og central beliggenhed tæt på Aarhus, god infrastruktur med den nye motorvej og attraktive erhvervsgrunde. Dertil en ambitiøs udviklingsstrategi og en ny, aktiv erhvervspolitik. Silkeborg Kommune har alle muligheder, når det gælder fremtidens erhvervsliv, mener borgmester Steen Vindum, Venstre. I forvejen er Silkeborg den fjerdebedste kommune i Jylland til at tiltrække nye virksomheder, og Silkeborg er blevet udpeget til den bedste vækstkommune i Østjylland. Og der er grund til at tro på yderligere fremgang:

Læs mere...

”Vi har mere end en million kvadratmeter erhvervsjord til salg fordelt over hele kommunen og til stort set alle typer virksomheder. Helt nye erhvervsområder ved motorvejen er blandt de mest attraktive, fordi de på én gang kan give stor eksponering og let adgang til hovedfærdselsårerne. De nye erhvervsarealer er blot et enkelt element i en aktiv erhvervspolitik, der udformes i tæt samarbejde med erhvervslivet,” siger Steen Vindum.

Fokus på kompetenceudvikling

Han mener, at den tætte dialog med erhvervslivet er afgørende for, at kommunen kan have en fleksibel og effektiv erhvervsservice i nutiden og en visionær erhvervsstrategi for fremtiden.

”Vi vil politisk gerne gøre vort til, at virksomhedernes omkostningsniveau kan sænkes. Det er således også erhvervspolitik at fjerne dækningsafgift og at forbedre infrastrukturen med bedre vejforbindelser gennem kommunen,” siger Steen Vindum.

Kommunens mål er at skabe 3.000 nye job inden 2020, og dette
mål skal blandt andet nås gennem bedre forhold for såvel eksisterende
virksomheder som iværksættere. Derudover skal der
løbende være fokus på kompetenceudvikling gennem efter- og
videreuddannelse, så virksomhederne kan få opfyldt deres behov
for kvalificeret arbejdskraft.
Highly educated people and many companies in IT, CleanTech, finance, retail and production. Many entrepreneurs, a beautiful and central location close to Aarhus, excellent infrastructure with the new motorway as well as attractive business sites. Add to this a highly ambitious development strategy and a new, active business policy. Silkeborg Municipality has all options in terms of future business life, says Mayor Steen Vindum of the Liberal Party. Silkeborg is already no. four in Jutland in terms of attracting new companies, and Silkeborg has been appointed the best growth municipality in East Jutland. And further progress should be in the pipeline:

“We have more than a million square metres of business sites for sale throughout the Municipality for almost all types of companies. The new commercial areas close to the motorway are among the most attractive sites as they ensure excellent exposure combined with easy access to main roads. The new commercial areas are just one of the elements of an active business policy prepared in close collaboration with business life,” says Steen Vindum.

Focus on creation of competencies

He believes that the close dialogue with business life is crucial if the Municipality is to provide flexible and efficient business services at present as well as a visionary business strategy for the future.

“Politically, we would like to help the companies reduce their cost levels. Business policy is also to remove the municipal charge levied on business property and improving infrastructure with better road links throughout the Municipality,” says Steen Vindum.

The Municipality aims to create 3,000 new jobs before 2020, and among other things, this target will be achieved through improved conditions for both existing companies and entrepreneurs. Creation of competencies must remain in focus through further education and refresher courses to ensure that the companies’ need for qualified labour can be met.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk