Lokal forankring
Mere..

Lokal forankring

Silkeborg Kommune har virksomheder, der opererer i et stort område, men som har valgt at have hovedsæde i Silkeborg. EnergiMidt er én af dem. Men hvorfor vælge netop Silkeborg, når man betjener op mod 235.000 private og offentlige kunder i et meget stort område, der strækker sig op til Limfjorden?

Læs mere...

Salgs- og marketingsdirektør Jan Bach Jensen er ikke i tvivl: EnergiMidt befinder sig godt og lægger vægt på den lokale forankring. Derfor samarbejdes der med det lokale erhvervsliv på flere planer:

”Vi bruger lokale underleverandører og installatører, blandt andet når der skal installeres solceller, og på et tidspunkt havde vi vel 300 i gang med at grave fiberrør ned. Også når det gælder efteruddannelse, kan vi bruge lokale aktører. Det lokale engagement kommer desuden til udtryk i sponsorater og dermed deltagelse i netværk i SIF og BSV,” siger Jan Bach Jensen.

Velkvalificerede medarbejdere

EnergiMidt er et godt eksempel på, at Silkeborg ligger godt, når det gælder rekruttering af arbejdskraft. Som en virksomhed, der bygger på de tre ben multiforsyning, bredbånd og vedvarende energiproduktion, er der behov for velkvalificeret og veluddannet arbejdskraft i den konstante udvikling.

”Man plejer at sige, at hvis man bor tæt ved en universitetsby, har man let adgang til den veluddannede arbejdskraft. Vi bor en halv time fra Aarhus, og det giver et godt rekrutteringsområde. Derudover har vi selvfølgelig også velkvalificerede medarbejdere fra Silkeborg,” siger Jan Bach Jensen.

I debatten om fremtidens erhvervsmiljø har han på flere måder bidraget med input i erhvervslivets dialog med Silkeborg Kommune:

”Man kan gøre endnu mere for at skabe god grobund for særlige virksomheder. I forvejen har vi mange it-virksomheder i Silkeborg, og man kan på samme måde satse på at skabe attraktive forhold for andre typer virksomheder. Det vigtige er at være visionær og offensiv,” siger salgs- og marketingsdirektøren i EnergiMidt.
Silkeborg Municipality is home to companies with a large business area that have chosen Silkeborg as their domicile. EnergiMidt is one of them. But why choose Silkeborg when you have some 235,000 private and public customers in a very large geographical area up to the Limfjorden?

The answer is simple to sales and marketing director Jan Bach Jensen: EnergiMidt is happy with its location, emphasises its local base and cooperates with local trade and industry at various levels:

“We are using local subcontractors and electricians, e.g. for the installation of solar panels and at a time, we had some 300 people burying optical fibre pipes. We can also use local players for retraining, and our local commitment is seen in sponsorships and participation in networks in SIF and BSV,” says Jan Bach Jensen.

Highly qualified staff

EnergiMidt is a fine example of Silkeborg’s excellent location for recruiting staff. The company has three branches (multiple supplies, broadband and generation of renewable energy) and needs highly qualified and well-educated employees for its continuous development.

“They say that living close to a university city will give you easy access to a well-educated workforce. Living within half an hour’s drive from Aarhus gives us an excellent recruiting area. And we also have highly qualified employees from Silkeborg,” says Jan Bach Jensen.

He has made several contributions to the discussions trade and industry have had with Silkeborg Municipality about the business environment of the future:

“There’s so much more you can do to prepare the ground for special companies. Silkeborg already has many IT companies and we could use the same approach to create attractive conditions to other types of companies. A visionary and pro-active approach is crucial,” says the sales and marketing director of EnergiMidt.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk