Læring, kultur og kreativitet
Mere..

Læring, kultur og kreativitet

Silkeborg Bibliotekerne og Medborgerhuset, Silkeborg Business College, Th. Langs HF & VUC, Th. Langs Skole, Den Kreative Skole og Folkeskolen i Silkeborg er alle institutioner omkring Bindslevs Plads i Silkeborg. Det har fået idéer til at spire og visioner til at gro – hvordan kan vi alle indgå et forpligtende partnerskab om at arbejde sammen og skabe et nyt dynamisk og kreativt læringsmiljø for unge og borgere? Et læringsmiljø med optimale betingelser for, at brugerne kan mødes på tværs af faglighed, viden og erfaring, og som dermed kan inspirere til nye tanker for alle. 

Læs mere...

Planerne om et Campus Bindslevs Plads har taget form, og partnerne glæder sig til at byde alle velkommen i Silkeborgs nye kraftcenter for læring. Her er åbent fra morgen til aften, og alle kan deltage i aktiviteterne og byde ind med deres viden og erfaring. Hvis man som elev, studerende, privatperson, forening eller virksomhed er kørt fast i processen med at finde en løsning til en problemstilling, er der gode muligheder for at få nye perspektiver hos Campus Bindslevs Plads. Her deles viden med det formål, at alle får noget nyt med hjem.

Også andre steder samarbejdes der om læring og kultur. I Kjellerup er Mosaikken et videns-, lærings- og kulturhus, som blev taget i brug i 2005. Det er centralt beliggende midt i Kjellerup by, og bibliotek og skole har her et godt samspil med lokaler og faciliteter til kultur- og fritidsformål for kommunens borgere.
Bindslevs Plads in Silkeborg is home to a range of institutions such as the Silkeborg Libraries and the Medborgerhuset community centre, Silkeborg Business College, Th. Langs HF & VUC, Th. Langs Skole, Den Kreative Skole and the Folkeskole primary school in Silkeborg. This has brought about new ideas and visions; how to establish a binding partnership for all to work together and create a new dynamic and creative learning environment for everybody, including youth? A learning environment providing an optimum setting to allow its users to meet across professionalism, knowledge and experience and thus inspire new thoughts for everyone.

The plans for a Campus Bindslevs Plads have emerged and the partners look forward to welcoming everybody at Silkeborg’s new learning power house. The Campus is open from morning to night, and the activities are open to everyone who may offer knowledge and experience. Students, private individuals, associations or businesses that have reached a dead end trying to find a solution to a problem, may well find a new perspective at Campus Bindslevs Plads where knowledge is shared in order to give everybody something new.

Learning and culture are the subject of collaboration in other places as well. The Mosaikken in Kjellerup is a centre of knowhow, learning and culture which opened in 2005 and is located in the centre of the town of Kjellerup where the library and school also work well together catering for the inhabitants of the Municipality with premises and facilities for cultural and recreational activities.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk