Kilder til vækst
Mere..

Kilder til vækst

To ud af tre kommuner i Danmark har vigende befolkningstal, men dem er Silkeborg Kommune ikke iblandt. Her vokser indbyggertallet, og det er positivt for erhvervslivet, mener udviklingschef Gregers Pilgaard, Silkeborg Kommune:


Læs mere...

”Ja, dels betyder det en større arbejdsstyrke, dels giver det flere kunder til butikker og virksomheder. Samtidig kan vi måle, at vi ligger uddannelsesmæssigt højt, ikke mindst når det gælder erhvervsuddannede. Tallene viser således, at godt 42 procent af indbyggerne har en erhvervsfaglig uddannelse, og det er mere end fire procent over landsgennemsnittet.”

Gregers Pilgaard ser to grunde til, at man i Silkeborg Kommune kan se lyst på mulighederne efter nogle barske år fra 2008 og frem. Den ene er gode medarbejderkompetencer på grund af det høje uddannelsesniveau, den anden er infrastrukturen.

Nye erhvervsområder

”SilkeborgMotorvejen, der blev indviet i september 2016, giver os et medarbejder rekrutteringsgrundlag på en halv million, hvis man regner med en times kørsel, og det er kun trekantsområdet, der kan hamle op med det. Samtidig har vi en stor og veluddannet reserve gemt i den lokale arbejdsstyrke. Nemlig de mange, som pendler ud af Silkeborg Kommune for at arbejde. Det drejer sig om godt 15.000 borgere – og mon ikke mange af dem ville spare rejsetiden, hvis de blev tilbudt et attraktivt job i Silkeborg?”, spørger Gregers Pilgaard.

Han er ikke i tvivl om, at motorvejen de kommende år løbende vil tiltrække nye virksomheder, der ser en fordel ved at placere sig tæt på denne nye hovedfærdselsåre. ”Motorvejen betyder jo, at det er let for medarbejdere at komme til og fra virksomheden, og at transporten med varer og gods lettes. Samtidig er det et utroligt godt blikfang, når 25.000 biler og dermed potentielle kunder dagligt passerer forbi virksomheden. Det giver store muligheder for effektiv eksponering”, siger Gregers Pilgaard.

De nye erhvervsområder omfatter attraktiv erhvervsjord klods op af motorvejen i Funder og Hårup, bynære arealer i den såkaldte e-korridor og et mindre erhvervsområde ved kraftvarmeværket. ”Så SilkeborgMotorvejen bliver i høj grad brugt til at skabe erhvervsdynamik,” siger den kommunale udviklingschef.

Population in two out of three municipalities in Denmark is decreasing but Silkeborg Municipality is not one of them. Population grows which is a good thing for business life, says development manager Gregers Pilgaard, Silkeborg Municipality:

“On the one hand, it means an increased labour force, and on the other more customers in stores and companies. At the same time, we can see that we have a high number of well-educated people, not least in the vocational trades. Figures thus show that some 42 per cent of the citizens have a vocational education which is four per cent above the national average.”

According to Gregers Pilgaard, Silkeborg Municipality can take an optimistic view of the prospects following some tough years since 2008 for two reasons: one is employees with excellent competencies due to a high level of education and the other is infrastructure.

New commercial areas

“With the Silkeborg motorway, we have a recruiting base for employees of half a million people within half an hour’s drive, which is otherwise only found in the ‘Triangle Region’ around Vejle. At the same time, we have a large, well-educated reserve in our local labour force, i.e. the many people commuting from Silkeborg Municipality to work. This is some 15,000 citizens of which many would probably like to give up commuting if theywere offered an attractive job in Silkeborg,” comments Gregers Pilgaard.

To him, there is no doubt that the motorway will attract new companies in future who will see a location close to this new arterial road as a benefit.

“The motorway means that employees can easily get to and from the company and transport of goods will also be easier. At the same time, it is also a fabulous visual attraction when 25,000 cars and potential customers pass the company every day which allows for efficient exposure,” says Gregers Pilgaard.

The new commercial areas include attractive commercial sites next to the motorway in Funder and Hårup, areas close to the city in the ‘e corridor’ and a small commercial area next to the combined heating and power plant.

“The Silkeborg motorway will be used to create commercial dynamics,” says the municipal development manager.

Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk