I G-KRAFT støtter og
inspirerer vi hinanden
Mere..

I G-KRAFT støtter og inspirerer vi hinanden

”Private og offentlige virksomheder har brug for hjælp og rådgivning på miljøområdet. Behovet er der, så nu gør jeg det!” Sådan sagde miljø- og planlægningsingeniør Dorthe Dahl en dag til sig selv. Hun sagde op i sin faste stilling, men da hun afleverede opsigelsen, rejste hun samtidig ud i det ukendte.

Læs mere...

”Jeg etablerede mit eget firma, MiljøInform, og jeg vidste, at der var brug for det, jeg kunne tilbyde. Alligevel var jeg i tvivl, for trygheden var jo væk. Kunne jeg leve af det?”

Dorthe Dahl tog et iværksætterkursus, som erhvervSilkeborg stod for, og her lærte hun om alt det, man skal kunne klare som indehaver af egen virksomhed. Hun fik også mulighed for at tale med andre iværksættere og fandt ud af, hvor meget, det betyder.

Iværksætteren i MiljøInform har prøvet at sidde derhjemme ved skrivebord og computer i privaten, men det er ikke noget for hende. Hun vil være sammen med andre, og det er hun i det tværfaglige iværksættermiljø G-KRAFT City i Søndergade midt i Silkeborg.

”Her er plads til 25 iværksættere, og vi inspirerer og hjælper hinanden. Vi er iværksættere inden for vidt forskellige brancher, men vi har pionerånden til fælles”, siger Dorthe Dahl.
Netværk og support
Dorthe Dahl har i dag to ansatte og overvejer udvidelser. MiløInform arbejder for kommuner, private virksomheder og landbrug. Miljøgodkendelser, miljøledelse, tilsyn og spildevandstilladelser er blandt specialerne i den unge virksomhed, der har fået godt fat. Alligevel kan der stadig være spørgsmål og behov for support og sparring:

”Hver mandag morgen kommer udviklingskonsulent Thomas Møller Ørum fra erhvervSilkeborg med rundstykker til et lille uformelt morgenmøde, og det er med til at opbygge sociale relationer mellem os iværksættere, så vi kan bruge hinanden i netværk. Derudover kan vi få både gode råd og svar på konkrete spørgsmål”, siger Dorthe Dahl.

I kontorerne på Søndergade vibrerer virkelysten mellem væggene i pionerernes dynamiske miljø. Når en ordre er i hus, eller en spændende kontakt skabt, ringes der på en klokke, så alle kan være med til at fejre det. Og Dorthe Dahl har ikke fortrudt, at hun en dag satte sig ned og skrev en opsigelse for at springe ud som iværksætter. Hun tror på sit projekt.
“Private and public companies need help and advice in the environmental area. The need exists so I decided to act!” This is what Dorthe Dahl, environmental and planning engineer, told herself one day. She resigned from her permanent job and ventured into the unknown as she handed in her notice.

“I set up my own company, MiljøInform, knowing that what I was able to offer was needed. I had my doubts, though, with no job security. Could I make a living?”

Dorthe Dahl took a course in entrepreneurship offered by erhvervSilkeborg where she learned everything she should be able to do as the owner of her own company. She also had the chance to meet and talk with other entrepreneurs and found out how important it was.

The entrepreneur of MiljøInform has tried working from home at a desk and a computer but that’s not her. She wants to be in the company of others which she is in the interdisciplinary entrepreneurial environment at G-KRAFT City in Søndergade in the centre of Silkeborg.

“The centre accommodates 25 entrepreneurs who inspire and help each other. We are entrepreneurs from very different industries but we share a pioneering spirit,” says Dorthe Dahl.
Network & support
Today, Dorthe Dahl has two employees and plans to expand. MiljøInform handles tasks for municipalities, private companies and farms and the young business specialises in areas such as environmental approvals, eco-management, inspection and waste water permits but may still have questions and need support and sparring:

“Thomas Møller Ørum, development consultant from erhvervSilkeborg, brings breakfast rolls every Monday morning for a short, informal morning meeting with the entrepreneurs which helps build the social relations that link us in a network where we can help each other. We can also get advice and answers to questions we might have,” says Dorthe Dahl.

Energy and enterprise reverberate in the offices in Søndergade in the dynamic environment of the pioneers. When an order has been landed or an interesting contact made, they ring the bell so everyone can join the celebration. Dorthe Dahl has not regretted that she decided to hand in her notice one day and become an entrepreneur. She believes in her project.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk