Danmarks største
erhvervsforening
Mere..

Danmarks største erhvervsforening

I Silkeborg Kommune er der skabt en meget stærk erhvervsorganisation med flere grene på en fælles stamme. Ved udgangen af 2013 indgik erhvervSilkeborg en aftale med turismeSilkeborg i stil med den aftale, der allerede var indgået med handelSilkeborg. Derudover er der indgået samarbejdsaftaler med andre lokale erhvervsforeninger, og resultatet er blevet Danmarks største erhvervsforening med mere end 1.000 lokale virksomheder. Det er væsentlig flere end i landets øvrige erhvervsråd, og det er lykkedes, fordi erhvervSilkeborg med bestyrelsesformand Niels Thorslund og erhvervsdirektør Torben Vilsgaard i spidsen har formået at skabe en organisation, hvor både den lille iværksætter, der lige har kastet sig ud i det, og den større og veletablerede virksomhed har en interesse i at være med.

Læs mere...

Udvikling og gensidig inspiration

ErhvervSilkeborg har kontorer i det gamle rådhus på Torvet i Silkeborg som et kraftcenter med tråde ud til blandt andet to udviklingsmiljøer med plads til 60 iværksættere. Nyhedsbreve samt magasinet erhvervSilkeborg, der udkommer i et oplag på 72.000, er med til at binde områdets erhvervsliv sammen, og året rundt er kalenderen fyldt op med inspirerende arrangementer, netværksmøder, strategimøder og meget mere. ErhvervSilkeborg er virksomhedernes sparringspartner i det daglige arbejde og talerør over for politikere og myndigheder.

Flere netværk er med til at skabe rum for udvikling og gensidig inspiration: Silkeborg Valley er netværk for it-virksomheder, Silkeborgnet er netværk med fokus på samhandel, og erhverv- Silkeborg Business er netværk for virksomhedsejere og ledere. Det er alt sammen med til at danne billedet af en udvikling frem mod øget fokusering på samarbejde i erhvervslivet. De lokale virksomheder kan bruge hinanden, handle med hinanden og inspirere hinanden, og den erkendelse har medvirket til at skabe ny optimisme i såvel Danmarks største erhvervsforening som i den enkelte branche og virksomhed.
A very strong business association has been set up in Silkeborg Municipality with several branches on a common trunk. erhvervSilkeborg business association entered into an agreement with turismeSilkeborg tourism association at the end of 2013 on the line of the existing agreement with handelSilkeborg. Additionally, cooperation agreements have been made with other local business associations creating Denmark’s largest business association with more than 1,000 local member businesses. This is considerably more than other business councils in Denmark and, headed by board chairman Niels Thorslund and business manager Torben Vilsgaard, erhvervSilkeborg succeeded in creating an organisation of interest to both small, newly started entrepreneurs and large, well-established companies.

Development and mutual inspiration

ErhvervSilkeborg’s offices are located in the old Town Hall in Torvet in Silkeborg as a power house with, among other things, threads to two development environments for 60 entrepreneurs. Newsletters and the erhvervSilkeborg magazine published in 72,000 copies help bind the area´s business life together and throughout the year, the calendar is packed with inspiring events, networking meetings, strategy meetings and much more. ErhvervSilkeborg is the companies’ sounding board in their daily work and a spokesman to politicians and authorities.

Several networks help create room for development and mutual inspiration: Silkeborg Valley is a network for IT companies, and Silkeborgnet is a network focusing on business relations while erhvervSilkeborg Business is a network for business owners and managers. All of this shows the development towards increased focus on business cooperation. Local companies are able to use each other, do business with each other and inspire each other and this awareness has helped create a new optimism in Denmark’s largest business association as well as in each industry and individual company.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk