Byens mange scener
Mere..

Byens mange scener

Kultur i Silkeborg Kommune er alt det, der skabes hver eneste dag, når mennesker mødes. På scenerne spiller lokale teatre, og amatører og professionelle mødes og skaber musicals i JYSK MUSIKTEATER. Gæstespil kommer til byen fra nær og fjern, og den traditionelle dukketeaterfestival er internationalt kendt og anerkendt.

Læs mere...

Musikken er de mange rytmiske og klassiske orkestre og kor, musikforeninger, der præsenterer musik i Rampelys og andre spillesteder, og det er alt det nye, de unge lader vokse frem på egne betingelser som supplement til jazzens, rytmernes og countrymusikkens festivaler.

Og så er der kunstens museer og atelierer, for kunst bådes skabes og vises i Silkeborg. Museum Jorn præsenterer den verdensberømte kunstner Asger Jorn, som der i 2014 forbindelse med 100 året for hans fødsel blev stærkt forøget interesse om. Han skænkede i sin tid en stor samling af kunst til museet i Silkeborg, og det er grundstammen i de samlinger, der i dag får kunstinteresserede fra mange lande til byen.

Kulturhistoriens museer

KunstCenter Silkeborg Bad er som navnet siger indrettet i det gamle kursteds smukke bygninger. Her er der skiftende udstillinger ude og inde tæt på skov og sø, og gæsten kan få kulturelle oplevelser ved at gå en tur gennem den tilhørende park med skulpturer. Også gallerierne giver mulighed for spændende kunstoplevelser med Galerie Moderne i Silkeborg som det største og kendteste.

Museum Silkeborg arbejder under mottoet ”Mennesket i historien – historien i mennesket” og består af tre afdelinger: Hovedgården, Blicheregnen og Papirmuseet Bikuben. I Silkeborg er verdens bedst bevarede moselig, Tollundmanden, det store trækplaster, og i afdeling Blicheregnen i Thorning kan man lære mere om digterpræsten Blicher og få viden om den gang, familier fra det sydlige Tyskland kom til egnen for at opdyrke heden. På Papirmuseet man selv forsøge sig med at lave håndgjort papir, og man får et godt indtryk af den produktion, der var en stor del af byens første tid.

Silkeborg Bunkermuseum fortæller gennem fotos og effekter om den gang under besættelsen, da det tyske hovedkvarter lå i Silkeborg.
Culture in Silkeborg Municipality is what is created every day when people meet. Local theatre groups are playing on the scenes, and amateurs and professionals meet and create musicals at the JYSK MUSIKTEATER. Guest performances from near and far visit the city, and the traditional toy theatre festival is internationally known and recognised.

Music is the many rhythmic and classic orchestras and choirs, the music associations presenting music at the Rampelys and other venues and the new music created by the young people on their own terms as a supplement to the festivals of jazz, rhythmic music and country music.

Add to this the museums and studios of art for art is not only shown but also created in Silkeborg. Museum Jorn presents the world-famous artist Asger Jorn who is the centre of special interest in the centenary of his birth in 1914. He gave the museum in Silkeborg a large art collection which today forms the foundation of the collections that attract art lovers from many countries to the city today.

Museums of cultural history

The KunstCenter Silkeborg Bad is laid out in the beautiful buildings of the former spa health resort. The museum has changing exhibitions outside and inside, close to the forest and lake, and presents a wide range of cultural experiences and sculptures if the guests go for a walk through the museum park. Even the galleries provide exciting art experiences with Galerie Moderne in Silkeborg as the largest and most well-known of them all.

Museum Silkeborg is working under the motto ‘Man in history – history in man’ and consists of three departments: Hovedgården, Blicheregnen and Papirmuseet Bikuben. The biggest attraction in Silkeborg Museum is the world’s best preserved ’bog man’, the Tollund Man, while the Blicheregnen in Thorning describes the poet and vicar Steen Steensen Blicher and depicts the story about when families from the south of Germany came to the region to cultivate the moors. At the paper museum, you can try making hand-made paper and you get a good impression of the production which was so influential in the city’s first many years.

Through photos and various items, Silkeborg Bunkermuseum depicts the period when the German headquarters during World War II was located in Silkeborg.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk