Banen er kridtet op
Mere..

Banen er kridtet op

I Silkeborg Kommune dyrkes der idræt i haller og sale og på de mange baner over alt i by- og landomåder. Utallige frivillige i foreningslivet skaber i bogstaveligste forstand rammerne, hver gang de kridter banen op til endnu en kamp. Over hele kommunen mødes piger og drenge og voksne i alle aldre på fodboldbanen, på håndboldbanen, ved volleyballnettet og på badmintonbanen. De svømmer ude og inde, de dyrker gymnastik, går til karate, cykler vejene tynde, spiller tennis og udnytter de mange tilbud i et mangfoldigt foreningsliv.


Læs mere...

Breddeidrætten er for alle uanset aldre, og med eliteidrætten er der altid noget at se op til. SIF og BSV er henholdsvis fodboldens og håndboldens flagskibe. Byggeriet af byens nye stadion, JYSK Park, er i fuld gang og forventes at stå klar på Søholt i sommeren 2017. I den nye JYSK arena har Silkeborg Kommune gode muligheder for at afholde store sportslige og kulturelle arrangementer. Her er efter om- og tilbygning af de tidligere haller nu plads til mere end 2600 tilskuere, og arenaen er dermed en værdig hjemmebane for BSV.

Arena Midt i Kjellerup åbnede i 2010 og har siden været ramme om mange store idrætsbegivenheder. Derudover er det fleksible hus også ramme om koncerter, messer, udstillinger, konferencer og meget mere. Arena Midt er en multihal med plads til 3500 stående eller 1920 siddende tilskuere, og når det gælder øvrig kultur, måler hallen sig med de absolut bedste i Danmark.

Team Danmark

SIF og BSV giver Silkeborg markedsføring, hver gang nettet blafrer. Foreningerne er ambassadører for byen og kommunen i henholdsvis fodbold og håndbold, men de er ikke de eneste. I søsport og på en række øvrige områder i idrættens verden er Silkeborg med i front, og Team Danmark har valgt at gøre Silkeborg til en af de udvalgte kommuner, som der samarbejdes fokuseret med for at udvikle og understøtte de lokale talentmiljøer, så unge talenter kan udvikle sig optimalt.

Idrættens samarbejde med erhvervslivet er tæt med sponsorer, særlige erhvervsklubber og netværk omkring idrættens indendørs og udendørs baner. Men erhvervslivet giver ikke kun støtte til elitens udøvere, hvor de er sikre på promovering i tv og landsdækkende aviser. Det lokale erhvervsliv sætter i bogstavelig forstand deres aftryk på bander og sportstøjet i de lavere rækker og er med til at sikre det økonomiske grundlag for børnene og de unges aktiviteter der, hvor det sociale spiller den største rolle, og hvor idrætten og sporten er ramme om det sunde og hyggelige møde på og ved banen.

People in Silkeborg Municipality participate in sports using halls, facilities and the fields in the towns and in the country. A vast number of volunteers from various associations literally create the setting every time they prepare for a new match. Throughout the Municipality, boys and girls and grown-ups of all ages meet on football fields, handball fields, at the volleyball net and on the badminton court. They go swimming indoors and outdoors, they do gymnastics, train karate, cycle on roads large and small, play tennis and use the many versatile association activities.

Mass sports are for everyone of all ages and with top sports, there’s always something to aspire to. The flagships of football and handball are SIF and BSV, respectively. In Silkeborg, the desire for a new stadium is right now moving into the realisable phase. With the new JYSK Arena, Silkeborg Municipality has an excellent venue for major sports and cultural events. And after the rebuilding and extension of the previous halls, the Arena now seats more than 2,600 spectators which makes it a fitting home ground for BSV.

Arena Midt in Kjellerup opened in 2010 and has since then provided the setting for a wide range of major sports events and the flexible Arena has also housed concerts, fairs, exhibitions, conferences and much more. Arena Midt is a multipurpose hall for 3,500 standing spectators or 1,920 seating spectators, and in the case of other cultural events, the hall stands up to the very best in Denmark.

Team Danmark

SIF and BSV market Silkeborg with every goal. The associations are ambassadors to the city and Municipality in football and handball, respectively, but they are not the only ones. Silkeborg is at the forefront in water sports and in various other sports, and Team Danmark has chosen Silkeborg as one of the collaborating Municipalities to develop and support local talent environments to ensure optimum development of the young talents.

Sports collaboration with business life is close with sponsors, special business clubs and networks regarding the indoors and outdoors sports fields. However, business life does not only support top athletes where they are certain to be promoted on television and in the national newspapers. Local business life literally makes its mark on boards and sports clothes in the lower ranks and help ensure the financial basis for the activities of children and young people where the key aspect is the social one and where sports form the framework of healthy and cosy meetings on and next to the field.

Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk