At vide mere er
at kunne mere
Mere..

At vide mere er at kunne mere

Erhvervslivet har brug for sparring og medspillere, når det gælder uddannelse og kompetenceløft. Den eksisterende arbejdsstyrke i den enkelte virksomhed skal løbende efteruddannes til at kunne løse nye opgaver. Men hvordan sikres den rette vifte af tilbud, og hvordan undgår man, at uddannelsesstederne konkurrerer i stedet for at samarbejde?

Læs mere...

Torben Jessen er direktør på Silkeborg Business College. Han har erfaringer fra andre byer, men han har aldrig oplevet så godt et samarbejde mellem de forskellige uddannelsessteder, som han oplevede, da han kom til Silkeborg:

”Sammen med de øvrige uddannelsesinstitutioner tilbyder vi efter- og videreuddannelsestilbud gennem KompetenceCenter Silkeborg, så der kun er én indgang til uddannelserne. Derudover har vi sammen med Teknisk Skole Silkeborg oprettet KompetenceSilkeborg. I stedet for at konkurrere indbyrdes samarbejder vi, og dermed har det lokale erhvervsliv den bedste mulighed for at få netop den kompetenceudvikling, der er behov for”, siger Torben Jessen.

Løbene opkvalificering

Han vil hellere betegne KompetenceSilkeborg som erhvervslivets partner end som leverandør, for det handler om i samarbejde at afklare behovet og lægge en langsigtet plan for efter- og videreuddannelse. Hvem, der så afvikler kurserne, er mindre afgørende, det vigtigste er, at virksomheden får den skræddersyede løsning, der kan sikre den kvalificerede arbejdskraft i fremtiden, og at medarbejderne får beviser for deres kompetencer, som de kan stykke sammen til en samlet uddannelse.
”Rigtig mange virksomheder er gode til at tænkte langsigtet og sikre efteruddannelse af medarbejderne, mens andre kan blive bedre til det. Ofte er det jo sådan, at når det går godt, er der ikke tid til det, og når det går skidt, er der ikke råd til det. Men det er nu en gang afgørende at satse på løbende opkvalificering. Det kan virke uoverskueligt, men vi kan hjælpe med at kortlægge mulighederne, og dem er der mange af”, siger Torben Jessen.
Trade and industry needs sparring and partners in education and skills upgrades. Each company’s existing labour force must have supplementary training on an ongoing basis to be able to carry out new tasks. However, how do you ensure a proper range of offers and how do you prevent the places of education from competing and instead encourage cooperation?

Torben Jessen is the director of the Silkeborg Business College and has experience from other towns but he has never seen cooperation of the quality existing between the various places of education in Silkeborg:

“We and the other institutions of education are offering further education and refresher courses at KompetenceCenter Silkeborg to provide one point of entry to all courses. In addition to this, Technical College Silkeborg and we have set up KompetenceSilkeborg. We are cooperating rather than competing with each other in order to provide local trade and industry with the best options of creating the competencies they require,” Torben Jessen says.

Continuous upgrading of skills

He prefers seeing KompetenceSilkeborg as a partner of trade and industry rather than a supplier as they together define the needs and make long-term plans for supplementary training and refresher courses. Whoever organises the courses is less important; what is important is that the company will have the customised solution which will provide the qualified labour in future and that the employees have certificates to document their competencies which they may then combine into an overall education.

“Many companies are excellent at long-term planning and ensuring supplementary training of their employees while there is room for improvement at other companies. Often there is no time for supplementary training when things are going well, while companies cannot afford it when things are going badly. However, it is important to upgrade skills continuously. This may seem like a daunting task but we can help you map the many options available to you,” according to Torben Jessen.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk