Jeg dur – jeg vil, og jeg tør
Mere..

Sølystskolen

Sølystskolen ønsker, at børnene bliver rustet til livet efter skolen både fagligt og menneskeligt og dermed kan tilslutte sig overskriften. Vi lægger vægt på tolerance, engagement og en god omgangstone, for på den måde bidrager alle til, at skolen er et rart sted at være – ikke mindst efter den omfattende renovering og ombygning.

Læs mere...

Ny skole – nye rammer for udfoldelse

Konkret betyder det helt nye rammer for grundskolens 0. – 6. årgang, hvor aktiviteter og faciliteter for fritidsdelen er integreret. Udskolingens 7. – 9. årgang har også fået et selvstændigt, nyt afsnit. Udendørsarealerne er etableret på en måde, der fremmer børnenes lyst til at bevæge sig og lege i forskellige fællesskaber. Skolen har sat fokus på idræt og bevægelse. Skolebestyrelsen har i foråret 2014 i forbindelse med implementering af skolereformen afstukket rammerne for at gøre skolen til en idrætsskole.

For særligt dygtige idrætselever i kommunen indgår Sølystskolen samarbejde med Silkeborg Elite om at skabe sammenhæng i de unge idrætstalenters hverdag.

Vi vil dig – vil du os?

Sølystskolen er en skole med en mangfoldig elevgruppe. Vi vil gerne have forældre, der vælger os, fordi de stoler på, at vi er det rigtige valg for barnet – socialt, ressourcemæssigt og ikke mindst fagligt.
The Sølystskolen wants to prepare the children for life after school, professionally and in terms of human development so that they can subscribe to the heading: “I’m good — I can and I will”. We emphasise tolerance, commitment and a good tone of communication to ensure that everyone works at making the school a nice place, not least after its comprehensive renovation and rebuilding.

A new school - new settings for development

Specifically, this means a new setting for form levels 0 to 6 of the primary school, integrating activities and leisure time facilities. Form levels 7 to 9 have also had an independent, new section. Outdoor areas have been established to promote the children’s desire to move and play in various communities. Sports and exercise are in focus at the school. In the spring of 2014, the school’s board of governors set out the framework of turning the school into a sports continuation school in connection with the implementation of the Danish school reform.

The Sølystskolen collaborates with Silkeborg Elite about especially skilled sports pupils to create coherence in the young sports talents’ everyday life.

We want you; do you want us?

The Sølystskolen is a school with a versatile group of pupils. We want parents who choose us because they trust that we are the right choice for the child - socially, in terms of resources and, not least, professionally.
Sølystskolen
Gran Allé 20
8600 Silkeborg
Tlf. +45 89 70 27 00
soelystskolen@silkeborg.dk
www.soelystskolen.silkeborg.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk