Danmarks største gymnasium åbner
dørene til en verden fuld af muligheder
Mere..

Silkeborg Gymnasium

Silkeborg Gymnasium er Danmarks største gymnasium. Vi tilbyder 25 forskellige studieretninger inden for en meget bred vifte af fagområder – naturvidenskab, matematik, sprog, samfundsfag, musik, drama, mediefag, psykologi, filosofi mv. Gennem et tomåneders grundforløb sørger vi for, at du får prøvet dine interesser af, inden du træffer dit endelige valg af studieretning.

Læs mere...

Endvidere er der en meget lang række valgfag. I de fleste studieretninger er der plads til 1-3 valgfag, som du kan bruge til at tone din studieretning. Du kan f.eks. vælge at tone en samfundsvidenskabelig studieretning med erhvervsøkonomi og/eller innovation, tone en naturvidenskabelig studieretning med informationsteknologi eller tone en sproglig studieretning med retorik. Men du kan også tage valgfag inden for et helt andet område end din studieretning.

En studentereksamen giver adgang til alle videregående uddannelser, men visse uddannelser stiller krav om bestemte fag og niveauer. En studentereksamen giver dig et særdeles solidt grundlag at bygge videre på, uanset hvilken videregående uddannelse du måtte vælge.

Silkeborg Gymnasium i top 10

Vores elever opnår flotte resultater ved studentereksamen. Årgang 2013 var Silkeborg Gymnasiums hidtil største, og de opnåede også SG’s hidtil højeste gennemsnit, nemlig 7,7 – hvilket er markant over landsgennemsnittet på 7,1. Resultatet placerer Silkeborg Gymnasium som nr. 6 blandt de offentlige gymnasier i Danmark, kun overgået af nogle af storbygymnasierne, der har en væsentlig højere andel af elever med forældre, der har en længere videregående uddannelse.

Helt moderne faciliteter

Skolen har de seneste år gennemgået en omfattende udbygning. Kantineområdet er blevet udvidet, musiklokalerne er blevet ombygget og udvidet, der er opført en helt ny fløj til naturvidenskab og en ny fløj med auditorium og studieområde. Endvidere er der bygget endnu en idrætshal med tilhørende undervisningslokaler og et stort fitnesslokale, der er til rådighed for eleverne i løbet af skoledagen, og i midten af skolen er der indrettet en studiecafé, der også er åben efter skoletid.

Med begyndelsen af skoleåret 2014-15 vil endnu en bygning stå færdig. Der opføres en ny bygning, der skal rumme de kunstneriske fag: drama, dans, billedkunst, design og mediefag. Dermed vil den samlede udbygning være afsluttet, således at der overalt er topmoderne faciliteter og plads til at vores næsten 1500 elever kan udfolde sig.

Med til et godt gymnasieliv hører et godt socialt miljø med gode kammerater, fester og café-arrangementer. Alt dette og de mange muligheder for at dyrke særlige interesser som f.eks. musik, teater, sport, studiekredse og meget andet kan du læse mere om på vores hjemmeside. Det drejer sig om at gribe de muligheder der er, således at du, når du står med den røde studenterhue, kan se tilbage på gymnasieårene og sige: Det var de bedste tre år i mit liv.
Silkeborg Gymnasium is Denmark’s biggest sixth-form college; we have approximately 1500 students and nearly 185 employees, 150 of whom are teachers.

The students start in the first year, when they are 16 years old, and they are about 19 years old by the time they finish. Over and above the teaching, the school also provides the students with a number of extra-curricular activities where the students are mixed across classes; our homework café, the school choir, sports activities; such as handball, football, art classes and voluntary work on the school newspaper are just some examples of the activities offered here. Each year we hold a Christmas and spring concert where the students and teachers work together on the production of the school play. Each year the school stages a musical performance of some kind; this is often a musical or something similar.

The school places an emphasis on having international contacts. Our students and teachers regularly take part in school exchanges and this helps support the international aspect in the life of our school. Furthermore, the school has several international classes and receives exchange students each year; these students usually stay with us for the whole of the school year.
We also have a special sports class for those students who are
especially gifted or interested in sports.
Silkeborg Gymnasium
Oslovej 10
8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 08 00
sg@gymnasiet.dk
www.gymnasiet.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk