Vi skaber succeser
Mere..

Silkeborg Business College

Silkeborg Business College (SBC) ligger i hjertet af Silkeborg på Bindslevs Plads og har siden 1892 været en markant del af erhvervslivet og bidraget aktivt til udviklingen af Silkeborg. SBC er en aktiv og central partner i det projekt, der skal gøre Bindslevs Plads til et ’campus’ i midtbyen. Skolen udbyder såvel ungdomsuddannelser som voksenuddannelser. Skolen indgår i partnerskabet ’Garantiskolen’ med de andre udbydere af ungdomsuddannelser og er sammen med de andre udbydere af voksen efter- og videreuddannelse en del af partnerskabet ’KompetenceCenterSilkeborg’. Skolen huser PIU-sekretariatet, der årligt formidler praktikpladser i udlandet for ca. 160 unge mennesker fra danske handelsskoler.


Læs mere...

Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet (HHX) har i dag ca. 700 elever og tilbyder en gymnasial uddannelse, som kvalificerer til at læse videre på universiteter, handelshøjskoler, seminarier mv. Handelsgymnasiet tilbyder 9 spændende studieretninger inden for økonomi, markedsføring og internationale forhold, så eleverne får optimale muligheder for at specialisere sig inden for deres særlige interesseområder eller for at udvikle særlige kompetencer til brug i deres senere videreuddannelse og karriere.

Handelsskolen

Handelsskolen har ca. 400 elever og tilbyder uddannelsen BUTIK OG HANDEL, som er en vekseluddannelse med et grundforløb på skolen efterfulgt af praktik i en virksomhed, og den nye EUX BUSINESS, der både giver eleverne en faglært uddannelse og en gymnasial eksamen, så de har mulighed for at læse videre.

Vi skaber succeser

Silkeborg Business College skaber fundamentet for fremtidens erhvervsfolk, fordi vi som skole bygger på dygtige, engagerede og idérige mennesker med viljen til at uddanne sig fagligt, personligt og socialt. Skolens 110 medarbejdere ser det som en fælles udfordring at få de unge og voksne, der vælger vores uddannelser til at ”vokse” mest muligt, mens de er hos os, så de kommer videre i erhvervslivet og på de videregående uddannelser med en solid faglighed og personlige kompetencer, der gør dem til attraktive medarbejdere eller succesfulde iværksættere.

SBC’s strategiske indsatsområder:

Silkeborg Business College bygger sin strategi på 4 i’er:

  • Indsigt: Vi vil være kendt og værdsat som en skole, der er kendetegnet af åbenhed og transparens.
  • It: Vi er en digital skole, hvor it hovedsagelig understøtter videndeling og læring.
  • Internationalisering: Vi går målrettet efter en stærk international profil, hvor alle får en international oplevelse hvert år.
  • Innovation: Vi vil skabe rammer, der udvikler elevers og medarbejderes innovationskraft.

Silkeborg Business College (SBC) lies at the heart of Silkeborg at Bindslevs Plads and since 1892 SBC has been an integral part of the business community and contributed actively to the development of Silkeborg. The college is now partner in the project that will create a true mid-town ‘campus’ on Bindslevs Plads. SBC offers education to young and adult students. SBC is a partner in the ‘Guarantee School’ with the other youth education institutions and is a part of the network ‘CompetencyCenterSilkeborg’ too with the other institutions offering adult continuing and further education. The college houses the PIU-secretariat which establishes internships abroad for around 160 young students from Danish business colleges.

Higher Commercial Course Degree (HHX)

The HHX programme has approx. 700 students who are studying business and socio-economic disciplines in combination with foreign languages and other general subjects qualifying them to continue their studies at university, business schools or further education colleges. The HHX offers nine exciting lines of study within economy, marketing and international relations so that the students get the best possible opportunities to specialize within their special field of interest or to develop special competencies to be used in their further education and career.

The VET programme in business (HG)

The VET department has approx. 400 students who go through the vocational upper secondary business programme which combine basic academic studies at the college followed by a combination of practical training in a company and short academic courses at the college. The vocational business education gives the student possibilities of a job in retail, wholesale, office, finance or a similar line of business. The VET programme has something of interest to every young person whether they are practically minded or more inclined to pursue an academic career via the EUX track.

We create successes

Silkeborg Business College creates the foundation for future business people because we build on smart, enthusiastic and innovative people with a will to grow professionally, personally and socially. SBC has a staff of approx. 110 persons who see it as their major challenge make the young and adult persons who choose to study at SBC to take their talent as far as they can so that they can move on into the world of business or pursue an academic career with solid professional and personal competences, which will make them attractive employees or successful entrepreneurs.

SBC’s strategic target areas

Silkeborg Business College builds its strategy on four I’s:

  • Insight: We want to be known and recognized for being a college characterized by openness and transparency.
  • It: We want to be THE digital college where IT is used mainly to support learning and sharing knowledge.
  • Internationalization: We want to have a strong international profile where everybody has an international exposure every year.
  • Innovation: We want to create a framework supporting the innovation power of students and staff alike.
SILKEBORG BUSINESS COLLEGE
Bindslevs Plads 1
8600 Silkeborg
Tlf. 87 22 20 00
info@handelsskolen.com
www.handelsskolen.com
Silkeborg Business College
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk