Transport med tillid
Mere..

LM Transport

L.M. Transport med hjemsted i Ans sætter værdier som troværdighed, fleksibilitet og dialog højt i det daglige arbejde. Virksomheden er en stabil og visionær samarbejdspartner inden for mange typer transport – både lokalt, nationalt og internationalt.
Læs mere...

”Stilstand er tilbagegang.” Ordene kommer fra Leif Møller, stifter og medejer af L.M. Transport. Virksomheden har gennemgået en markant udvikling siden starten i 1978. Datteren Maria er blevet medejer, og antallet af ansatte er vokset betragteligt. ”Vi vægter god service og nærvær og søger at udvikle os gennem tæt dialog med vores kunder. Vi har kunder, som har fulgt os alle årene, fordi de kender os og ved, hvad vi står for”, fortæller Maria Møller.

Alsidighed, tillid og ansvar

L.M. Transport favner bredt lige fra store entreprenøropgaver til kørsel med betonkanoner, termoruder, møbler og sågar transport af levende fisk. ”De forskellige opgaver kræver et grundigt kendskab til vores ansattes kompetencer. Det betyder noget, at den enkelte person passer til den enkelte opgave, idet vores chauffører er virksomhedens ansigt udadtil. Derfor værner vi meget om det gode arbejdsmiljø, dialogen og tilliden. Vi skal kende hinanden og kunne stole på hinanden for at levere et ordentligt stykke arbejde til vores kunder.”
L.M. Transport, based in the town of Ans, values reliability, flexibility and dialogue highly in our day-to-day work. We are a well-established and visionary partner in a wide range of transport types, locally, nationally and internationally.

“Stagnation means decline,” says Leif Møller, the founder and co-owner of L.M. Transport. The company has developed significantly since its start in 1978. Leif Møller’s daughter, Maria, has become co-owner and the number of employees has grown considerably.“ To us, a high level of service and proximity are crucial. We attempt to develop further in a close dialogue with our customers, some of which have been with us from the start because they know us and our values,” says Maria Møller.

Versatility, trust and responsibility

L.M. Transport handles a wide range of tasks from large contracting tasks to driving concrete mixers and transporting double-glazed windows, furniture and even live fish. “The various tasks require in-depth knowledge of the skills of our employees. It really matters that each driver knows how to do each task as they are our public image. That’s why we appreciate our excellent working environment, dialogue and trust. We must know each other and be able to trust one another to be able to perform excellently for our customers.”
LM Transport
Bodalen 3
8643 Ans
Tlf. 86 87 09 66
lm-transport@lm-transport.dk
www.lm-transport.dk
LM Transport
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk