MASCOT trækker i arbejdstøjet – hver dag
Mere..

Mascot International A/S

Når man siger MASCOT, siger man også Tested to work. De tre ord er langt mere end blot et slogan. Testet to work er virksomhedens værdigrundlag og arbejdsstrategi, som gennemsyrer hele organisationen og er en del af bevidstheden hos alle medarbejdere. Missionen er at udvikle, producere, markedsføre og sælge verdens bedste arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj. Intet mindre.


Læs mere...

”Når vi arbejder med noget, så går vi gerne en omvej for at være sikre på, at resultatet er ordentligt. Så skaber vi værdi for både vores kunder og for os!” Sådan siger Michael Grosbøl, adm. direktør og ejer af den verdensomspændende virksomhed med hovedsæde i Silkeborg.

Et gennemtestet brand

MASCOT er Danmarks største producent og leverandør af arbejdstøj og sikkerhedssko med salg gennem mere end 3000 forhandlere i hele verden. Virksomheden har 2000 medarbejdere spredt ud over mange lande og egne sælgere i 14 europæiske lande. Virksomhedens er vækstet med 64,5% fra 2009 til 2015.

MASCOT er kompromisløs, når det kommer til kvalitet og er fokuseret på at være Testet to work i alle henseender; i strategien, i måden at arbejde på og i produkterne. Tingene skal gøres ordentligt på et gennemtestet grundlag, og dernæst skal produktet være funktionelt, holdbart og tidssvarende for brugeren.

Fremme i skoene

Udover at vægte høj leveringssikkerhed og honorere kravene fra forhandlere, virksomheder og slutbrugere, bestræber MASCOT sig på – innovativt - at være i forreste række. Med MASCOT® SmartStore, som er et online logistik- og bestillingssystem, er det bl.a. muligt at lave bestilling og levering til hver enkelt medarbejder i en virksomhed.

MASCOT adskiller sig ydermere ved at have egne fabrikker, hvilket ikke kun sikrer leveringen, men også har til formål at skabe gode arbejdsvilkår for de ansatte og tilsikre, at tøjet produceres under ordentlige forhold. På den konto er MASCOT et internationalt forbillede med indtil flere anerkendelser, og Michael Grosbøl, der ånder og lever for MASCOT og gerne går en omvej for at gøre en forskel for virksomheden og ikke mindst for kunderne, kan uden tøven sætte få ord på den massive succes: ”Udvikling er ikke noget, der bare sker, men noget vi skaber!”

When you say MASCOT, you also say Tested to work. These three words are much more than a slogan. Tested to work represents the company’s basic values and work strategy that penetrate the entire organisation, and form part of all employees’ awareness.

The mission is to develop, produce, market and sell the world’s best workwear and safety footwear, nothing less. “When we are working with something, we don’t mind taking a detour to make sure that we get a good result. This is how we create values for our customers and for ourselves!” says Michael Grosbøl, managing director and owner of the global company with its headquarters in Silkeborg.

An extensively tested brand

MASCOT is Denmark’s largest producer and supplier of workwear and safety footwear. The company’s employees work in many countries and numbers have grown, even during the crisis where they increased by no less than 41% from 2009 to 2013. Quality is one reason, according to Michael Grosbøl. People get value for money when they wear workwear from MASCOT: “Despite MASCOT having existed for some 30 years, we are among the newest companies but still one of the largest. We see that when people have chosen our workwear, they keep choosing it. This is what we are striving to achieve,” he says.

MASCOT does not compromise on quality and focuses on being Tested to work in all respects: in strategy, in work methods and in products. Things must be done properly on an extensively tested base after which the product must be functional, durable and modern for the user.

Leading innovation

In addition to reliable supplies and meeting requirements from dealers, companies and end users, MASCOT attempts to lead with innovative developments such as MASCOT® SmartStore, an online logistics and ordering system, where it is possible to handle ordering and deliveries for each employee in a company.

MASCOT also differentiates by having its own factories which not only ensures delivery but also aims to create excellent working conditions for the employees and MASCOT makes sure that the garments are produced under proper conditions. In this respect, MASCOT is an international example with several awards and Michael Grosbøl, who is dedicated to MASCOT gladly takes a detour to make a difference to the company and not least the customers, is able to put the massive success into precise words: “Our massive success”, he says “is summed up by: Development not just happens; it is something we create!”

Mascot International A/S
Julsøvej 100
8600 Silkeborg
Tlf. +45 87 24 47 00
Fax +45 87 24 47 01
info@mascot.dk
www.mascot.dk
Mascot International A/S
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk