Når idrætten foldes ud
Mere..

Virklund Sport

Virklund Sport A/S er førende leverandør af idrætsprojekter med fokus på at skabe optimale rammer for idrætsudøverne og yde en maksimal service over for de mange ildsjæle, som gør en forskel ved at sætte idræt på dagsordenen rundt omkring i landet.
Læs mere...

Sportsgulve, tribuner, omklædningsrum, multibaner, belægninger, springgrave m.m. Et bredt sortiment vidner om, at det er et par dage siden, at gymnastiksalens frygtede buk, hest og romerske ringe var ansigtet udadtil. Som landets eneste tilbyder Virklund Sport A/S et komplet sortiment af idrætsløsninger til gymnastiksale, idrætshaller og multihuse. Datterselskabet Sportsbyg A/S varetager udendørs belægninger, og et indgået partnerskab med A-Sport A/S ses som et led i at styrke positionen i markedet i forhold til idrætsudstyr.

Et mekka af muligheder

”Vi drives af at skabe idrætsrum i høj kvalitet. Samtidig tilbyder vi vores viden og erfaring i form af kvalificeret rådgivning,” fortæller direktør Peter Stampe.

”Med værdier som kvalitet, engagement, innovation og service er det altid en fornøjelse at skabe flotte løsninger og ikke mindst opleve udøvernes glæde og kreativitet, når rummet står klar til brug. Ofte bliver vores redskaber faktisk brugt endnu mere kreativt, end vi kunne forestille os under produktionsfasen,” slutter han.
Virklund Sport A/S is a leading supplier for sports projects focusing on creating the ideal setting for sports providing a maximum service level to the many enthusiasts that make a difference by forcing sports to the top of the agenda throughout Denmark.

Sports floors, seating platforms, changing rooms, multipurpose pitches, floorings, foam pits, etc. A wide product range testifies that the feared buck, vaulting horse and still rings of the gym date back quite a while. Virklund Sport A/S is the only company in Denmark that offers a complete product range of sports solutions to gyms, sports centres and multipurpose centres. Our subsidiary Sportsbyg A/S handles outdoor flooring and a partnership with A-Sport A/S is seen as a step towards strengthening the position on the market for sports equipment.

A Mecca of options

”What makes us tick is the creation of high-quality sports premises. At the same time, we offer our knowledge and experience in the form of highly qualified counselling,” says CEO Peter Stampe.

”With values such as quality, commitment, innovation and service, it is always a pleasure to create impressive solutions and, not least, experience the happiness and creativity of adults and children when the premises are ready for use. Our tools are actually often being used with much more creativity than we imagined during the production phase,” he concludes.
Virklund Sport A/S
Korshøjvej 2
8600 Silkeborg
Tlf. 70 20 04 55
virklund@virklund-sport.dk
www.virklund-sport.dk
Virklund Sport
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk