Et modigt kvantespring
Mere..

Sport 24

SPORT 24 er en kapitalkæde med 38 butikker fordelt på to koncepter; 18 butikker og 20 outlets. Bag kæden, som leverer udstyr til det sportsglade folk, står direktør Henrik Bruun. Han er drevet af korpsånd, utålmodighed og dét at gøre tingene simple i en kompliceret verden.

Læs mere...

”Det vildeste var den dag, jeg skulle pille alle Intersport skiltene ned!” Henrik Bruuns historie fra lille butiksdrivende til i dag at stå i spidsen for Danmarks førende sportskæde er på mange måder et billede på detailhandlens udvikling med tiden: ”I 1984 startede jeg som 22-årig med at sælge fiskegrej og rideudstyr i min egen lille butik i Skanderborg. Rideudstyret skiftede jeg hurtigt ud med sportstøjet, og i 1987 købte jeg en sportsbutik i Horsens.

Drømmen om at komme med i en stor, international frivilligkæde blev indfriet med købet af Intersport i Silkeborg, og derfra gik det stærkt,” fortæller han. Men detailhandlen var under forandring, og tiden var løbet fra frivilligkæderne. I 2012 tog Henrik Bruun derfor konsekvensen i tide, trodsede alle advarsler, sagde farvel til Intersport og lancerede sportens nye, stærke brand, SPORT 24.

Fremdrift

Henrik Bruun kunne dermed skifte skiltene ud på sine efterhånden i alt 16 butiksfacader rundt om i Jylland. Siden da er der kommet yderligere to SPORT 24 butikker til, og den driftige midtjyde mangler kun at åbne fem butikker i det jyske, inden blikket vendes mod øst. Foruden de i alt 38 butikker tæller SPORT 24 bl.a. en erhvervsafdeling med personale, webshops, hvor www.SPORT24.dk er flagskibet og en teamafdeling, der leverer sportstøj og udstyr til klubber, skoler og institutioner. SPORT 24 er for alvor i vækst, og én af årsagerne er nethandlen: ”I SPORT 24 arbejdes der målrettet med webshoppen, da vi ikke ser den som en konkurrent til de fysiske butikker, men som en oplagt mulighed for mersalg,” siger Henrik Bruun.

Back to basics

Henrik Bruun, som ejer et betragteligt drive krydret med utålmodighed, har værdier som korpsånd og ærlighed som de væsentligste byggesten i virksomheden: ”Medarbejderne skal levere en ærlig service og give kunden en god oplevelse hver gang. Vi går meget op i kundetilfredshed og bruger den til at løfte os selv i kvalitet og service. SPORT 24 er derudover bygget op omkring en helt særlig korpsånd, hvor alle er lige vigtige spillere på holdet. Det giver glade medarbejdere, og en glad medarbejder sælger varen både lettere og bedre, og det betyder, at der går en glad kunde ud af døren. Dén indstilling er med til at gøre tingene simple i en kompliceret verden.” siger han.
SPORT 24 is a capital chain of 38 stores, divided on two concepts, 18 stores and 20 outlets. Manager Henrik Bruun is behind the chain that delivers equipment to sports enthusiasts. He is driven by team spirit, impatience and the ability to simplify things in a complex world.

“The wildest thing was the day I had to take down all the Intersport signs!” In many ways, Henrik Bruun’s progress from a small shopkeeper to being in charge of Denmark’s leading sports chain sums up the development of retail trade over time: “I started at the age of 22 in 1984 selling fishing gear and riding equipment in a small store of my own in Skanderborg. I quickly replaced riding equipment with sports clothing and bought a sports goods store in Horsens in 1987.

The dream of joining a large, international voluntary chain came true when he bought Intersport in Silkeborg, and things developed quickly,” he says. However, retail trade was changing and time had run out for the voluntary chains. So in 2012,Henrik Bruun took the consequences in time, defied all warnings, bid farewell to Intersport and launched a new, strong brand in sports, SPORT 24.

Progress

Henrik Bruun could then replace the signs in his now 16 store fronts in various towns in Jutland. Since then, another two SPORT 24 stores have been added and the enterprising Henrik Bruun only has five more stores to open in Jutland before looking east. In addition to a total of 38 stores, SPORT 24 also has a commercial department with staff, web shops, where www.SPORT24.dk are the biggest plus a team department delivering clothing and equipment for clubs, schools and institutions. SPORT24 is truly growing, among other things due to web trade: “SPORT 24 is committed to the web shop which we do not see as a competitor of the physical stores but as an obvious option of additional sales,” says Henrik Bruun.

Back to basics

Henrik Bruun whose considerable drive is coupled with impatience sees values such as team spirit and honesty as the key foundation of the company: “The employees must deliver honest service and provide the customers with a good experience every time. We are committed to customer satisfaction and use it to improve our quality and service. Moreover, SPORT 24 is based on a special team spirit where all employees are equally important players in the team; this results in happy employees and a happy employee sells the goods easier and better which means that a happy customer leaves the store. This attitude helps simplify things in a complex world,” he says.
Sport 24
Stagehøjvej 22
8600 Silkeborg
Tlf. +45 30 21 30 00
www.sport24.dk
Sport 24
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk