En unik motorvej igennem by og skøn natur
Mere..

Vejdirektoratet

I 2016 er det muligt at køre på motorvej hele vejen mellem Funder og Låsby. Det bliver en oplevelsesrig tur igennem smuk natur og ind gennem en aktiv og driftig by - Silkeborg. Men hvordan bygger man en motorvej, som både byboere, naturelskere, trafikanter og erhvervsliv tager godt imod?

Læs mere...

Når motorvejen mellem Funder og Låsby er åbnet i 2016 er hullet i motorvejsnettet mellem Århus og Herning lukket. Trafikanterne har fået en hurtigere og mere sikker vej, der også giver en bedre trafikafvikling i og omkring Silkeborg. Det har dog ikke været så enkelt at nå der til. Mange overvejelser ligger bag arbejdet med motorvejen, og der er brugt megen energi på at sikre, at vejen lever op til de forventninger, omverdenen har.

En vej ind gennem byen

Det er ikke mange byer i Danmark, der har en motorvej ind gennem byen. Silkeborg er derfor temmelig unik. Men hvordan sørger man for, at motorvejen ikke kommer til at dominere bybilledet negativt, men derimod bliver integreret i byrummet? Løsningen i Silkeborg har blandt andet været at grave motorvejen fire til seks meter ned på en fem kilometer lang strækning, hvoraf cirka 300 meter er overdækket. Motorvejen dominerer dermed bybilledet mindre, og støjen dæmpes. Krydsende veje i niveau med omgivelserne fylder også mindre, end hvis de skal hæves op over motorvejen. At motorvejen går ind gennem byen, giver Silkeborg Kommune en enestående mulighed for at bygge så tæt som seks meter fra motorvejen. Kommunen kan derfor skabe en korridor af moderne erhvervsbyggeri langs motorvejen samtidig med, at overdækningen af motorvejen også giver mulighed for at bygge hen over motorvejen.

Trafikanternes oplevelse af Silkeborg

En ting er, hvordan beboerne i Silkeborg oplever motorvejen, en anden ting er, hvilket indtryk trafikanterne får, når de kører ind gennem byen. På store dele af bystrækningen er det de rustrøde spunsvægge, der dominerer oplevelsen. Væggene er med vilje udformet i rustent jern, der ikke ændrer udseende. Var de støbt i beton, ville de derimod blive sorte med tiden. Hen over de mange broer er der lys i rækværket, så trafikanterne får en smuk oplevelse om aftenen og natten. Broerne ved de to indgange til byen er designet anderledes end resten af broerne. Med deres asymmetriske design ligner de pile, der peger ind mod centrum af Silkeborg og fungerer dermed som byporte til Silkeborg. De afgrænser med andre ord byrummet fra naturrummet.

En unik natur skal bevares

En anden stor udfordring er, at motorvejen gennemskærer flere unikke naturområder omkring Silkeborg - specielt Gudenåen og Silkeborg Nordskov. Der er derfor arbejdet meget med at nedtone motorvejen i forhold til naturen. Motorvejen passerer hen over Gudenåen på en tvillingebro sydøst for Silkeborg. Broen har et let design, hvor brosøjlerne er udformet som fingre, der holder en tjenerbakke. På afstand kan de mange vinklede søjler give et indtryk af, at broen flyder på åkander. Ind gennem Silkeborg Nordskov er der placeret en 500 meter lang dalbro – den længste bro på hele motorvejsstrækningen. Broen skal sikre, at vildtlevende dyr kan komme på tværs af motorvejen, ligesom mennesker også fortsat skal kunne benytte det rekreative område under broen.

Manden i spidsen for vejprojektet

Projektleder Carsten Sandgaard står i spidsen for vejprojektet, og adspurgt hvad han synes er lykkedes rigtig godt, siger han: ”Først og fremmest er det lykkes for os at vende den skeptiske holdning til motorvejen, der prægede mange for nogle år siden, til en mere positiv holdning. Derudover er jeg glad for, at de fleste borgere i Silkeborg giver udtryk for, at anlægsperioden ikke er så slem, som de forventede. Byen fungerer trods alt på trods af arbejdet”.

”Og så er der selve vejen og de tilhørende bygværker, som både borgerne i området, trafikanterne og Silkeborg Kommune i store træk er tilfredse med – den synes jeg også godt, vi kan være stolte af. Vores gode samarbejde med Silkeborg Kommune har i høj grad medvirket til, at det kunne lade sig gøre.”
It will be possible to take the motorway from Funder to Låsby in 2016 and the drive will be an eventful tour through the beautiful countryside and cutting through an active and enterprising city, Silkeborg.

When the motorway between Funder and Låsby opens in 2016, the gap in the motorway network from Aarhus and Herning will be closed and motorists will have a faster and safer road which will also improve the traffic flow in and around Silkeborg.

A road through the city

In Silkeborg, the motorway is buried four to six metres over a five-kilometer distance, including approx. 300 metres that have been covered. This means that the motorway will dominate the cityscape less and it will reduce noise.

At the same time it gives Silkeborg Municipality a unique option of building as close to the motorway as six metres which means that the Municipality will be able to create a passage of modern commercial buildings along the motorway.

A unique countryside must be preserved

A huge challenge is that the motorway cuts through several types of unique countryside around Silkeborg, in particular the Gudenå and Silkeborg Nordskov and much work has gone into minimising the motorway in relation to the countryside.
Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
Postbox 529
8660 Skanderborg
Tlf. +45 72 44 22 00
info@vd.dk
www.vejdirektoratet.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk