IntraNote leverer løsninger til intranet og dokumenthåndtering,
samt en række øvrige egenudviklede standardløsninger til videndeling
Mere..

Intranote

IntraNote leverer løsninger til intranet og dokumenthåndtering, samt en række øvrige egenudviklede standardløsninger til videndeling

Læs mere...

IntraNote a/s blev etableret i Silkeborg i 2001. I første omgang på Ferskvandcenteret, siden indtog virksomheden lokaler på den nyrestaurerede Papirfabrik, der siden har udgjort virksomhedens hovedsæde.

I dag er IntraNote et anerkendt it-hus med spidskompetencer inden for brugervenlige softwareløsninger, primært til intranet og dokumenthåndtering. Enhver løsning er baseret på færdige moduler, som er udviklet på Microsoft-platformen. Samtidig er enhver løsning er skræddersyet til den enkelte kundes behov. Det sparer kunderne for udviklingsomkostninger, og sammen kan vi tage fat der, hvor forretningsbehov og løsning skaber aktiv informations- og videndeling med et synligt return-on-investment.

Løsninger til den digitale arbejdsplads

Som Microsoft Gold Certified Partner er IntraNote garanter for en bred vifte af videndelingsløsninger, der støtter om den digitale arbejdsplads. Virksomheden tilbyder således også ekstranet, kontrakt-styring, fakturasystem, digitale blanketter til selvbetjening, mobile løsninger samt integrationer, der sikrer, at hele organisationens it kan tale sammen.
IntraNote a/s was established in Silkeborg in 2001 at the Ferskvandscenter. In 2003 the company had grown considerably and moved to the newly restored Papirfabrik area which is still the headquarter of the company.

Today IntraNote a recognized IT house with core competencies within user-friendly software solutions, primarily for intranet and document management. All solutions are based on finished modules developed on the Microsoft Platform. Equally all solutions are tailored to customer needs. This saves the customer the development costs, and together we can put the effort where the business needs and solutions create an active sharing of information and knowledge resulting in a visible return-on-investment.

Solutions for the digital workplace

Being a Microsoft Gold Certified Partner, IntraNote is the guarantor of a wide range of knowledge sharing solutions supporting the digital workplace. The company equally offers extranet, contract management, invoice system, digital forms for self-service, mobile solutions and integrations to ensure that the entire organization’s IT talk.
Intranote A/S
Papirfabrikken 20 A
8600 Silkeborg
Tlf. +45 70 26 95 00
info@intranote.dk
www.intranote.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk