Mere..

Winther

A. Winther A/S er en familieejet virksomhed, hvis historie går helt tilbage til 1932. Firmaet udvikler unikke og robuste køretøjer, derigennem leg og fysisk udfoldelse stimulerer børns fantasi og motoriske udvikling. Børn udforsker verden gennem leg, og styrker herigennem deres sociale kompetencer og indlæringsevne. Det er vigtigere end nogensinde, at vi inviterer børnene udenfor. Det sker bedst med legetøj af den slags, der appellerer til den legesyge dreng eller pige. Giv computeren et frikvarter, mens kroppen får en velfortjent stroppetur, og barnet får en sund træning i at leve og fungere socialt. Og derfor er et Winther-køretøj meget mere end en cykel – det har endog en positiv indvirkning på børns indlæring.

Læs mere...

I 2010 blev firmaet Gonge Creative Learning en del af Winther. I lighed med Winther beskæftiger Gonge sig også med pædagogisk legetøj, der er motorisk udviklende og med til at fremme den kognitive og sociale udvikling af børn. Den fælles målsætning er at skabe det bedste grundlag for sunde, glade og aktive børn.Fælles for både Winthers og Gonges brands gælder filosofien om,at leg og bevægelse stimulerer indlæringsprocessen.

Udover køretøjerne til børn har Winther også udviklet en serie af Kangaroo familiecykler til transport af børn. De findes i udgaver både til 2 og 4 børn som almindelig cykel eller med elmotor.
A. Winther A/S is a family-owned company dating back to 1932.The company has developed a range of unique, sturdy bikes, trikes and vehicles to stimulate the imagination and motor developmentof children through play and physical activities. Children explore their world through play thereby strengthening their social skills and learning ability. Inviting the children outside is more important than ever. The best way is to use toys appealing to playful boys and girls. Why not give the pc a rest and do some vigorous exercise where the child learns how to live and interactsocially? That’s why a Winther bike is much more than just a bike; it even helps develop children’s learning positively.

Gonge Creative Learning became part of Winther in 2010. Gonge also specialises in educational toys that help promote motor skills and also develop children’s social cognitive skills. The companies’ common objective is to create the best possiblefoundation for healthy, happy and active children. Winther’s and Gonge’s share the philosophy that play and physical exercise stimulate learning processes.

In addition to vehicles for children, Winther has also developed a Kangaroo family bicycle range to carry children, which is available in versions for 2 and 4 children as ordinary or electric bicycles.
A. Winther A/S
Rygesmindevej 2
8653 Them
Tlf. +45 86 84 72 88
win@a-winther.com
www.a-winther.com
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk