Ingen ordrer er for små – ingen for store
Mere..

Wila Maskinfabrik A/S

Hos Wila Maskinfabrik A/S er der mange spidskompetencer i spil, men specialet er først og fremmest rustfrit stål i små serier og specifikke emner som kundebestemte ordrer. Omstillingsparathed er slet ikke et modefænomen her på virksomheden, men fundamentet for en produktion, som altid kan imødekomme fødevareindustriens krav til ekstrem hurtig levering.

Læs mere...

Wila kan håndtere en ordre fra start til slut, inklusiv montage hvis det ønskes og med ISO 9001-certificeringen er det muligt at servicere mejerier, slagterier og bryggerier på verdensplan. Trykrør, rørkølere og flow-målere repræsenterer en stor del af produktionen, men også innovative udviklingsprojekter, som f.eks. opsamling af overskudsenergi fra togdrift samt bakteriebekæmpende balancetanke til skibe, udføres i de velindrettede lokaler i Silkeborgs nordlige industrikvarter.

Wila drejer, fræser, svejser og foretager røroptræk, som forvandler rør og plader til et stort antal forskellige og kundespecifikke komponenter af meget høj kvalitet. Ny teknologi og innovation står altid øverst på virksomhedens agenda, og bl.a. derfor modtog Wila Silkeborgs Erhvervspris i 2014.
Wila Maskinfabrik A/S has a wide range of core competencies but our speciality is mainly stainless steel in small series and specific items such as customised orders. Adaptability is not a buzzword in the company but rather the foundation of a production which always meets the food industry’s requirements for extremely prompt deliveries.

Wila is able to handle orders from beginning to end, including assembly if required. With our certification acc. to ISO 9001, we can provide services to dairies, slaughterhouses and breweries throughout the world. Membrane housings, multitube heat exchangers and flowmeters represent a large part of our production but even innovative development projects such as the collection of excess energy from train services and bactericidal balancing tanks for ships are being completed in the wellequipped premises in Silkeborg’s northern industrial district.

Wila turns, mills, welds and do collaring in tubes which transforms pipes and sheets into a wide range of different and customised components of a very high quality. New technology and innovation are always at the top of the company’s agenda which is one of the reasons why Wila was awarded Silkeborg’s Business Award in 2014.
Wila Maskinfabrik A/S
Mads Clausens Vej 14
8600 Silkeborg
Tlf. +45 86 80 08 44
mail@wila.dk
www.wila.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk