Unik knowhow i en smal niche
Mere..

SAM-SYSTEM A/S

SAM-SYSTEM A/S er en nichevirksomhed, som i kraft af sine unikke kompetencer udvikler, producerer og sælger software og hardware til andre nicheindustrier – primært olieindustrien. Produkterne er omfattet af direktiverne ATEX og MID, som er to af de kernekompetencer, som SAM-SYSTEM A/S er bygget op omkring.

Læs mere...

I Silkeborg ligger SAM-SYSTEM – en virksomhed, som de fleste ikke kender til eksistensen af. Selv efter en rundtur i dét, der både fungerer som administration, udvikling og produktion, er en grundig forklaring nødvendig for at opnå fuld indsigt i virksomhedens helt specielle kompetencer. SAM-SYSTEM leverer highend systemløsninger til nationale og internationale olieselskaber med hovedvægt på det rullende materiel, depoter og legale udleveringsløsninger til de mest krævende miljøer.

SAM-SYSTEM er certificeret i henhold til ISO 9001 samt ATEX 2014/34/EU, som er to af de branchekrav, der gør det muligt at udvikle, producere og sælge certificerede og komplekse systemløsninger til brug i eksplosionsfarlige miljøer. Store dele af SAM-SYSTEMs produkter er også omfattet af MID-direktivet grundet det legale aspekt.

Vi tager den lige igen…

Når et af de velkendte olieselskaber som f.eks. Shell, Statoil, OK eller Q8 leverer olie til Fru Jensen kræver det en legal styring af literregnskabet. En elektronisk styring, som olieindustrien køber hos SAM-SYSTEM i Silkeborg. Ved hjælp af denne løsning kan tankvognschaufføren sikre, at de rigtige produkter leveres korrekt, legalt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. SAM-SYSTEMs kunder hører primært til i Skandinavien, England og Tyskland, men der er løsninger kørende i det meste af Europa, sågar i Sydafrika og på Bermudaøerne.

Differentiering – en nøgle til succes

”Da vi udvikler, producerer og sælger software og hardware til en nicheindustri, er vores vigtigste opgave at differentiere os alle de steder, vi kan – og så meget som muligt. Det gælder i den innovative fase, og det gælder i service og supportfasen.” fortæller adm. direktør i SAM-SYSTEM, Peter Rødkjær.

Derudover er evnen til at lytte en vigtig værdi og kompetence hos SAM-SYSTEM. Gennem dialog kan vi udvikle og levereskræddersyede systemløsninger til kunderne samt skabe langvarige relationer, som er kendetegnet for virksomheden. ”Vi er et innovationshus, som på baggrund af et højt engagement og unikke kompetencer er værdiskabende for kunderne, medarbejderne og aktionærerne, og i samspil med evnen til at lytte skaber vi fremtidens løsninger,” slutter Peter Rødkjær.
SAM-SYSTEM A/S is a niche company that develops, produces and sells software and hardware based on its unique competencies to other niche industries, mainly the oil industry. The products are covered by the ATEX and MID directories which are two of the core competencies on which SAM-SYSTEM A/S is based.

SAM-SYSTEM is located in Silkeborg and is unknown to most people. Even after a tour of the premises serving as the administration, development and production, the highly special competencies of the company have to be explained to assure that they are fully understood. SAM-SYSTEM delivers high-end system solutions to national and international oil companies focusing on rolling stock, depots and compliant delivery solutions for the most demanding environments. 

SAM-SYSTEM is certified according to ISO 9001 and ATEX 2014/34/ EU which are two of the industrial standards that allow development, production and sale of certified, complex system solutions for explosive environments. Due to the legal aspect, major parts of SAM-SYSTEM’s products are also covered by the MID directive.

Just to recap…

When one of the well-known oil companies, such as Shell, Statoil, OK or Q8, delivers oil to private customers, the litre accounts require a compliant control; an electronic control bought by the oil industry from SAM-SYSTEM in Silkeborg. The solution helps the tanker dri- ver ensure correct, compliant and safe delivery of the right products. SAM-SYSTEM’s customers are mainly from Scandinavia, England and Germany but the company has also delivered solutions to most of Europe and even to South Africa and the Bermudas.

Differentiation; a key to success

“As we develop, produce and sell software and hardware to a niche industry, our main task is to ensure differentiation everywhere possible and as much as possible, in the innovative phase and also in the service and the support phase,” says Peter Rødkjær, managing director of SAM-SYSTEM. 

The ability to listen is also a crucial value and competence of SAM-SYSTEM and we can use the dialogue to develop and deliver customised system solutions to the customers and to create longterm relations which are characteristic of the company. “We are a committed centre of innovation with unique competences that add value to the customers, employees and shareholders and, coupled with the ability to listen, we create the solutions of the future,” ends Peter Rødkjær.
SAM-SYSTEM A/S
A.C. Illumsvej 31
8600 Silkeborg
Tlf. +45 87 98 11 00
mail@sam-system.dk
www.sam-system.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk