Stålsatte værdier
Mere..

Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning A/S

Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning A/S sælger serviceydelser indenfor bearbejdning af råmaterialer til forskellige brancher. Kvalitet, leveringsdygtighed og et højt teknisk fagligt niveau er virksomhedens kendetegn udadtil – og identitet indadtil.
Læs mere...

Der fræses, drejes, svejses og bores i alt fra stål og kobber til messing, aluminium, plastik og titanium. Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning A/S er ekspert i at bearbejde primært metaller til dele i bl.a. motorer, termostater, pumper, vindmøller samt dele til Offshore industrien.

Basen skal være i orden

Virksomheden, der fungerer som underleverandør og har afdelinger i Letland og Kina, tæller ca. 140 ansatte og har fokus på de basale værdier. Vi har viljen til at give vores kunder den gode service i form af høj kvalitet på produkterne og en god leveringsperformance. ndvidere tager vi gerne del i udviklingsarbejdet for at sikre kvalitet, funktionsevne og konkurrencedygtighed fra starten.

Hele essensen i virksomheden, handler om at have de rigtige folk på de rigtige pladser. Silkeborg Spåntagning A/S ligger derfor på et højt teknisk fagligt niveau, hvilket er vores brand i sig selv. Det lægger os meget på sinde, at de basale ting er i orden, da de samlet set er drivkraften i det daglige arbejde og dermed benzinen på vores motor.
Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning A/S sells services in the processing of raw materials to a wide range of industries. Quality, delivery capacity and a high level of technical professionalism are the company’s hallmark to the world - and its in-house identity.

The company mills, turns, welds and drills in all materials from steel and copper to brass, aluminium, plastics and titanium. Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning A/S is an expert in machining mainly metals for components for engines, thermostats, pumper, wind turbines and components for the offshore industry.

The basis must be perfect

The company that works as a subcontractor and has divisions in Latvia and China has approx. 140 employees and focuses on fundamental values. We have the will to provide excellent service to our customers in the form of high product quality and high delivery performance. We are also happy to participate in development efforts to ensure quality, functionality and competitiveness from the start.

The essence of the company is all about having the right persons in the right positions. Consequently, we have a high level of technical professionalism which is our brand in itself. We are anxious to make sure that the basics are perfect as they are our overall incentive in our day-to-day work and thereby the fuel for our engine.
Maskinfabrikken
Silkeborg Spåntagning A/S
Lillehøjvej 32
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 92 19
mss@mssp.dk
www.mssp.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk