Hypermoderne på den gammeldags måde
Mere..

Kemex

Kemex i Silkeborg står solidt plantet på et fundament af stærke værdier og gamle dyder. Produktionsvirksomheden er samtidig hypermoderne og skarp på at designe og udvikle højkvalitets kosmetikprodukter til gavn for kunden og til mindst mulig belastning for miljøet.

Læs mere...

Effektiv og skånsom solcreme til børn og voksne, håndsprit, ultralydsgel, skintonic og eksklusive cremer fra kendte brands. Mange af de produkter, som den almindelige forbruger tager ned fra hylden hver dag, kommer fra Silkeborg. Eller indholdet gør. Kemex har eksisteret siden 1982 og udvikler, designer og producerer stribevis af private label produkter til den personlige pleje.

Tidssvarende…

Hos Kemex foregår alt under samme tag; udvikling, design, produktion, prøvetagning og tapning. Virksomheden spænder vidt og er især stærk indenfor svanemærkede og astma- og allergivenlige produkter.

”Kemex laver gode, gennemskuelige produkter, som kun indeholder de nødvendige ingredienser og er produceret under ordentlige forhold. Produkterne skal have den ønskede effekt for brugeren og være så skånsomme for miljøet som muligt.” Sådan siger adm. direktør, Jesper Setov. Han arbejder for at skabe synlighed omkring Kemex som en moderne virksomhed:

”Kemex arbejder konstant med optimering af produktionen. Her tolereres ikke sjusk og derfor er der kun et minimum af reklamationer på vores produkter. Samtidig søger vi at være energi- og miljøbevidste ved bl.a. at investere i maskiner, som er mere effektive og kræver mindre rengøring, således at vandet, der udledes, er så rent som muligt. Lige sådan er strømforbruget reduceret betragteligt ved at lægge solceller på taget af vores bygning. Her arbejdes med andre ord hele tiden på at gøre tingene så lidt komplekse som muligt.”

…og old school

Fra det moderne islæt til de gamle dyder. Jesper Setov har en klar strategi for fortsat at sikre vind i sejlene: ”Det er de små justeringer, der gør forskellen. Vi skal ikke forsøge at lave hele verden om, men derimod være dygtige til at finjustere vores egen forretning. Derfor fokuserer vi udelukkende på vores vigtigste kompetencer; private label og tæt dialog.

Virksomheden har et værdisæt, vi står fast på. Det handler om gode, ægte og langsigtede relationer i forhold til både kunder, leverandører, samarbejdspartnere og ansatte. Vi tør godt stå ved på nogle områder at være gammeldags anlagt, men vi tror på, at værdier som tæt dialog, gensidigt samarbejde og loyalitet er de mest bæredygtige for Kemex på den lange bane”, slutter han.
Kemex in Silkeborg has a solid base of strong values and good old virtues. At the same time, the manufacturer is ultramodern, delivers distinct designs and develops high-quality cosmetics for the benefit of the customer and with the least possible environmental impact.

Efficient, gentle sunscreens for children and adults, hand disinfectants, ultrasound gels, skin tonics and exclusive creams from well-known brands. Many of the products selected from the shelf by ordinary consumers every day come from Silkeborg, or its contents do. Kemex was founded in 1982 and develops, designs and manufactures a wide range of private label products for personal care.

Modern …

Kemex has all facilities under one roof: development, design, production, sampling and bottling. The company is wide-ranging and has strong Swan labelled, asthma-friendly and non-allergenic products.

“Our products are transparent, high-quality products with only the ingredients required and they are produced under proper conditions. The products must provide the effect the user wants and at the same time be as ecofriendly as possible,” says managing director Jesper Setov. He works to create attention to Kemex as a modern company:

“We are constantly striving to optimise our production. We do not permit inadequate standards and only have a minimum of product claims. At the same time, we try to take energyefficient measures and to improve our ecoconsciousness by investing in machines that are more efficient and require less cleaning to ensure that the water we discharge is as clean as possible. We have reduced power consumption considerably by installing solar power cells on the roof of our building. In other words, we are working hard to uncomplicate things.”

…and old school

From modern elements to good old virtues, Jesper Setov and Kemex have a clear-cut strategy to ensure continued progress: “Small adjustments make all the difference. We should not try to change the world but rather excel in fine-tuning our own activities. That’s why we are only focusing on what we do best: private labels and a close dialogue.”

“As a company we adhere to a set of values. We are committed to excellent, genuine, long-term relations with customers, suppliers, partners and employees. We are not afraid to admit to being old-fashioned in some areas but we do believe that values such as a close dialogue, mutual collaboration and loyalty are the most sustainable for Kemex in the long term.”
Kemex
Mads Clausens Vej 1
8600 Silkeborg
Tlf. +45 86 80 05 33
Fax +45 86 80 06 19
kemex@kemex.dk
www.kemex.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk