Vores medarbejdere er kundernes samarbejdspartnere
Mere..

GN Production A/S

GN Production er specialist i procesanlæg til levnedsmiddelindustrien med et produktsortiment i konstant udvikling. Vi producerer primært tanke og komponenter i rustfrit stål, og er godkendt til fremstilling af tryktanke efter PED-regulativet. Vi leverer alt fra lager- og procestanke over kundespecificerede enkeltdele til hele produktionsanlæg og transportsystemer. Men vigtigst af alt: Vores velkvalificerede medarbejdere tilbyder assistance fra start til slut: Fra produktudvikling over konstruktion til færdiggørelse af det endelige produkt – uanset om det gælder mindre enkeltopgaver eller komplette anlæg. GN Productions kompetente medarbejdere er ligeledes de bedste til at løse monteringsopgaverne herhjemme og i udlandet, samt klar til at rykke hurtigt ud for at løseakutte opgaver over alt i verden.

Læs mere...

Vi er stærke i stål lige siden 1995

GN Production er den kvalitetsbevidste underleverandør, som kan levere produkter med udgangspunkt i kundens tegninger eller vi kan tilbyde både design og konstruktion ud fra individuelle ønsker og krav. Vi er specialister på følgende områder:

 • design
 • konstruktion
 • pladebearbejdning
 • vandstråleskæring
 • overfladebehandling
 • værkstedsmontage
GN Production specialises in processing plant for the food industry with a product range undergoing constant development. We are mainly producing stainless steel tanks and components and have been approved for the production of pressurised tanks under the PED directive. We deliver everything from storage and process tanks to customised individual parts and entire production plant and transport systems. Above all: Our highly qualified staff offers assistance from beginning to end; from product development and construction to the completion of the final product. We take on small individual tasks a well as complete plant projects. GN Production’s competent staff is also the best when it comes to handling assembly in Denmark and abroad and is ready for immediate action to handle emergencies throughout the world.

Strong in steel since 1995

GN Production is the quality-conscious subcontractor with the capability of delivering products based on the customer’s drawings or offering design and construction based on individual wishes and requirements. We specialise in the following areas:

 • design
 • construction
 • metal sheet processing
 • water jet cutting
 • surface treatment
 • workshop assembly
GN Production A/S
Ebstrupvej 58
8600 Silkeborg
Tlf. +45 87 24 57 55
Fax +45 87 24 57 44
info@gnproduction.dk
www.gnproduction.dk
GN Production A/S
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk