Dansk Autoværn leverer trafiksikkerhed
Mere..

Dansk Autoværn A/S

Dansk Autoværn A/S er en af Danmarks førende leverandører af trafiksikkerhed. Med mere end 80 års erfaring har Dansk Autoværn designet, udviklet og leveret trafiksikkerhed til de danske veje. Vi er eksperter i trafiksikkerhed og bliver anvendt som rådgivere for Vejdirektoratet, de danske kommuner og entreprenører i hele landet.

Læs mere...

Landsdækkende og anerkendte

Med hovedkontor I Silkeborg og afdeling I Bjæverskov dækker vi hele landet. Vores produktpallette er omfattende og indbefatter autoværn i stål, beton og træ, broautoværn, brorækværker, energiabsoberende terminaler, støjskærme, portaler, trafikværn og trafikmoduler. Vi er en anerkendt leverandør af trafiksikkerhed og fører kun kvalitetsprodukter. Vi indgår sammen med Milewide A/S i koncernen Contraffic A/S.

Egenproduktion og produktudvikling

Vi producerer en række af vores beton- og stålprodukter selv og leverer desuden løsninger fra de førende leverandører af trafiksikkerhed i Europa og USA. Vi monterer selv løsningerne og har rigtigmange års erfaring med at levere løsninger, som er nemme at vedligeholde, og som lever op til de foreskrevne sikkerheds- og EU standarder. Med vores solide kompetencer og erfaring deltager vi aktivt i udvikling af nye løsninger til sikring af fremtidens veje.

Specialuddannede medarbejdere

Vi har høj ancienitet iblandt vores medarbejdere og alle vores montører er specialuddannede og har deltaget i kurser, der kvalificerer dem til at arbejde på de danske veje og det danske jernbanenet. Vi sørger løbende for at vores montører efteruddannes og er fortrolige med både nuværende og kommende lovgivning.

Reparationer på vejene

Vi tilbyder med kort varsel at rykke ud efter påkørsler og skader på vores produkter og løsninger. En service, som sikrer at trafikken hurtigt normaliseres, og trafikanterne igen kan køre sikkert på vejene.

Dansk Autoværns fremtidige rolle

Adm. Direktør, Poul B. Kirkgaard fra Dansk Autoværn udtaler om fremtiden: “Dansk Autoværn skal være forandringsvillig og havefokus på markedsstrukturerne, som i disse år forandres meget. Vi får større og større byer som dermed flytter tættere på de befærdede veje. Det afstedkommer et øget krav fra samfundet til at findegode måder at bo tættere sammen på, og det fordrer nye løsninger og nye produktområder for Dansk Autoværn. Jeg forudser, at vores kerneprodukter ændres i løbet af de kommende 5-6 år.

Dertil kommer, at trafikkens fremkommelighed generelt har større bevågenhed fra politikere og den almene befolkning – ikke mindst pga. de mange pendlere. Det stiller krav til leverandørerne om at udvikle løsninger, der integreres på de danske veje med et minimum af gene for trafikanterne. Et eksempel, hvor Dansk Autoværn har efterkommet markedskravene er vores præfabrikerede trafikmoduler, som etableres på vejene på en fjerdedel af den tid, det tager at opbygge et trafikmodul på stedet.”

Opgaver i lokalområdet

Poul B. Kirkegaard tilføjer: “Det er vigtigt for os, at være en betydelig spiller i lokalområdet. Derfor er vi også glade for at være leverandør til den nye motorvejsstrækning imellem Silkeborg og Herning. Indtil nu har Dansk Autoværn leveret og monteret autoværn på hele strækningen fra Funder til Bording, som inkluderer alle brorækværker på broer på og omkring motorvejsforløbet omkring Silkeborg samt støjskærmen på broen over Funder Ådal.”
Dansk Autoværn A/S is one of the leading suppliers of road safety systems in Denmark. Dansk Autoværn has designed, developed and delivered road safety systems for the Danish roads for more than 80 years. We are experts in road safety and provide advice to the Danish Road Directorate, The Danish municipalties and contractors all over Denmark.

Nationwide and approved

We cover all of Denmark from our head office in Silkeborg anddepartment in Bjæverskov. We have a wide product range covering guard rails, bridge guard rails, bridge parapet, energy-absorbing terminals, noise protection walls, portals, mobile barriers and traffic islands. We are a recognized supplier of road safety systems and supply only products of a very high quality. We are together with Milewide A/S owned by the Contraffic A/S concern.

House manufacture and product development

We manufacture several different concrete and steel products at our own and supply also solutions from leading road safety suppliers in Europe and USA. We mount the solutions and have a long-standing experience in delivering solutions which are easy to maintain and comply with applicable safety and EU standards. We take an active part in developing new solutions to ensure future road safety based on our strong competencies and experience.

Specially trained staff

Our staff has many years of service, and our fitters are specially trained and have taken various courses to qualify for the work on Danish roads and the Danish railways. We ensure that our fitters are retrained and familiar with current as well as future legislation.
Dansk Autoværn A/S
Tietgensvej 12
8600 Silkeborg
Tlf. +45 86 82 29 00
info@davas.dk
www.davas.dk
Dansk Autoværn A/S
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk