Varme værdier
Mere..

Danfoss

Danfoss A/S laver dét – og kun dét, som skaber værdi for kunden!
Dén sætning kender alle medarbejdere i den verdensomspændende koncern, som er verdensførende leverandør af teknologier, der blandt andet imødekommer det stigende behov for effektiv udnyttelse af energi og klimavenlige løsninger. I Hårup ved Silkeborg ligger afdelingen, der producerer Danfoss´ mest kendte produkt, termostaten.
Læs mere...

”Førsteprioriteten hos Danfoss er medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljøet. Derefter kommer kvalitet, leveringsservice og produktivitet.”
Ordene kommer fra Thomas Hohwü, Vice President, Danfoss Heating Solutions i Hårup, Silkeborg.

Danfoss sløjfen

”Forudsætningen for vores eksistens er vores konkurrenceevne. Vi skal have fuldt fokus på produktivitet, kvalitet og levering, som vores kunder ønsker det. Kun sådan kan vi udvikle nye produkter, udbygge forretningen og dermed fastholde arbejdspladser. Det er sløjfen, vi arbejder ud fra.”

Danfoss og ikke mindst afdelingen i Hårup har en stor grad af medarbejdertilfredshed. Åbenhed, tillid og troværdighed præger stedet: ”Vi vægter dialog og åbne døre, og vi arbejder hele tiden på at kommunikere tydeligt og gøre informationerne vedkommende for vores medarbejdere. Vi siger dét, vi gør. Kun på den måde kan vi holde fokus på dét, vi skal – nemlig skabe værdi for vores kunder.”
Danfoss A/S only makes things that create value for customers!
This sentence is familiar to all employees of the global group which is the world leading supplier of technologies which, among other things, meet the increasing demand for efficient use of energy and climate-friendly solutions The department producing Danfoss´ most well-known product, the thermostat, is located in Hårup, close to Silkeborg.

“Danfoss gives top priority to its employees’ safety and the working environment. Add to this quality, delivery service and productivity.” Says Thomas Hohwü, Vice President of Danfoss Heating Solutions in Hårup, Silkeborg.

The Danfoss loop

“Our competitiveness forms the basis of our existence. We must  keep focus on productivity, quality and delivery according to our customers’ wishes. This is the only way to develop new products, expand business and thereby retain jobs. This is the loop we use as basis for our work.”

Danfoss and not least the department in Hårup have a high level of employee satisfaction. The workplace is characterised by openness, trust and credibility: “We give dialogue and open doors a high priority and we are constantly working to communicate clearly and making the information relevant to our employees. We say what we do. This is the only way to keep focus on what we must - create value for our customers.”

Danfoss A/S, Heating Solutions
Hårupvænget 11
8600 Silkeborg
Tlf. 74 88 80 00
Fax 74 88 81 00
ComfortControlsInternet@danfoss.com
www.heating.danfoss.com
Danfoss
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk