Skabertrang med tryk på
Mere..

Skabertrang | Silkeborg Bogtryk

Skabertrang | Silkeborg Bogtryk er et grafisk hus, som står på fundamentet af de tre stærke enheder – Bureau, Online og Grafiskproduktion. Gennem en tæt dialog med kunden gør vi idé til virkelighed og skaber løsninger med værdi baseret på kvalitet og kreativt håndværk.

Læs mere...

Fra tryk til totalkoncept

Når vinden blæser, er der dem, der sætter læhegn – og så er der dem, der sætter sejl. Skabertrang | Silkeborg Bogtryk hører til de sidste. Den lokalt forankrede virksomhed har gennem årene gennemgået en enorm udvikling.

Da indehaver Niels Overgaard overtog virksomheden i 1977 var der 12 ansatte. I dag tæller Skabertrang | Silkeborg Bogtryk og produktionen, som er beliggende i Ikast ca. 50 ansatte, som leverer alt indenfor idé- og konceptudvikling, marketingsstrategi, kreativt design og layout, web2print, websites, sociale medier, grafisk produktion, tryksager samt distribution. Større online projekter håndteres via datterselskabet SkabertrangWEB, der er et dedikeret onlinebureau.

Skabertrang | Silkeborg Bogtryk tager gerne ansvaret for en total kommunikationsløsning eller deltager som samarbejdspartner på dele af løsningen og produktionen.

Drivkraften og den fremtidige platform

Branchen er i en konstant teknologisk udvikling med behov for at følge med tiden og hver dag have fingeren på pulsen med dét, der rører sig. På rejsen, som har været kort i tid, men lang i udvikling, har Skabertrang | Silkeborg Bogtryk gået forrest i mange sammenhænge.

Ifølge Niels Overgaard er netop viljen til at være med i front, være visionære og ikke mindst værdiskabende for kunderne kendetegnende for Skabertrang | Silkeborg Bogtryk: ”De udfordringer, vores kunder giver os hver eneste dag, er den absolutte drivkraft i det daglige arbejde. Vi brænder grundlæggende for - gennem visuel identitet – at skabe værdi for kunden og sætter troværdighed, kvalitet og leveringssikkerhed højt på listen over ting, vores kunder skal kende os på.

I fremtiden ser vi et stort potentiale for Skabertrang | Silkeborg Bogtryk. Ved at navigere efter forholdene og samtidig holde fast i vores kernekompetencer er det muligt at skabe en stærk platform som udførende, men især rådgivende virksomhed omkring afsætning af kundens varer. Det handler ganske enkelt om, hvordan vi kan bidrage til at gøre kundernes forretning til en succes. Vores force er, at alt er samlet under ét tag. Vi samarbejder på tværs af kompetencer, og det giver sammenhæng og ikke mindst gennemtænkte løsninger.”
Skabertrang | Silkeborg Bogtryk is a graphics house based on the foundation of three strong units: Bureau, Online and Graphics production. We are realising ideas and creating valuable solutions based on quality, excellent creative workmanship and a close dialogue with our customers.

From printing to all-in-one concepts

In a storm, some are putting up windbreaks while others are setting sail. Skabertrang | Silkeborg Bogtryk is one of the latter. The locally based company has developed immensely over the years.

1977, it had 12 employees. Today, Skabertrang | Silkeborg Bogtryk and the production, located in Ikast, have approx. 50 employees delivering everything in idea and concept development, marketing strategy, creative design and layout, web2print, websites, social media, graphics production, printed matter and distribution. Large online projects are handled through the SkabertrangWEB subsidiary which is a dedicated online agency.

Skabertrang | Silkeborg Bogtryk is happy to take responsibility of an all-in-one communication solution or to participate as a partner for parts of the solution and the production.

Drive and the future platform

The industry is constantly developing and one needs to stay in touch and, every day, keep up to date with all developments. On this short-term but extensive development journey, Skabertrang | Silkeborg Bogtryk has led the way in many connections. This will to lead the way, be visionary and, not least, add value to the company are, according to Niels Overgaard, characteristic of Skabertrang | Silkeborg Bogtryk: “The challenges presented to us every day by our customers are driving our daily work. We are committed to adding value to the customer through visual identity; our characteristics are reliability, quality and reliable supplies.

We see a huge potential for Skabertrang | Silkeborg Bogtryk in future. By manoeuvring according to the conditions while maintaining our core competencies, we can create a strong platform as an operating but, particularly, a counselling company regarding the sale of the customer’s products. This is quite simply a question at helping the customers’ businesses succeed. Our strength is to have all options gathered under one roof. We are cooperating across competencies which produce coherence and, not least, carefully prepared solutions.”
Skabertrang | Silkeborg Bogtryk
Stagehøjvej 27
8600 Silkeborg
Tlf. +45 86 82 16 55
info@sb-s.dk
www.sb-s.dk
Skabertrang | Silkeborg Bogtryk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk