Kærlighed til kunst og Cobra
Mere..

Galerie Moderne Silkeborg

Galerie Moderne Silkeborg er et af Danmarks ældste gallerier for moderne kunst. Det midtjyske galleri med sin særlige forbindelsetil Cobra kunsten, har eksisteret i mere end 50 år. Den lange levetid har rod i, at kunst skal købes med hjertet - og at der på  Galerie Moderne Silkeborg kun sælges kunst, som galleriet selv kan lide

Læs mere...

”Im not buying it for the investment. But for the good of my own soul. For joy and inspiration”

Sådan skrev en amerikansk kvinde i et brev til galleriejer Henrik Omme, efter at hun en dag var trådt ind af døren til galleriet og havde købt et billede med hjem. Brevet ligger fremme på skrivebordet til daglig påmindelse om, hvad det er, kunsten kan: ”Hvis jeg kunne sælge billeder kun til folk, som tænker sådan, ville det være helt fantastisk. Det er efter min overbevisning dén måde, man skal købe kunst på”, siger Henrik Omme og henviser til sin far, Willy Omme, som han drev galleriet sammen med, indtil farens død i 2008: ”Kunst skal købes – ikke med hjernen – men med hjertet!”, var hans motto.

Et galleri for alle

Galerie Moderne Silkeborg blev startet i 1962 af Willy Omme. Det internationalt anerkendte galleri med 600 m2 udstillingsareal, eget indramningsværksted og et kæmpe lager af malerier, grafik og skulpturer er hjemsted for Cobra kunsten med direkte kontakt til kunstnerne og udstillinger af Cobra værkerne siden galleriets  start. Der arrangeres 6-8 årlige udstillinger i galleriet, og alle er velkommen: ”Det koster ikke noget at komme ind. Det kan være, at det koster noget at gå ud, men det vælger folk selv”, siger Henrik Omme, som henviser til, at der er gratis entré og ingen købetvang. Mange kommer for at nyde udstillingerne, men også for at købe gaver i galleriets butik, hvor der er ting for enhver smag og pengepung.

Passionen for kunst

Galerie Moderne Silkeborg repræsenterer 20-25 danske og internationale kunstnere, som fast udstiller i galleriet. For Henrik Omme er dét at være kunsthandler ikke et job. Det er en passion:

”Jeg har aldrig set eller hørt om noget, jeg hellere ville lave. Der er en enorm glæde ved arbejdet med kunst. Det gør samtidig en forskel, at vi har valgt kun at beskæftige os med kunst, som vi selv kan lide og vil se på vores egne vægge derhjemme. Så når folk går ud af døren med et værk herfra, ved jeg, at dét værk skaber glæde - forhåbentlig et utal af gange resten af livet. Men husk på, at kunst er en brugsvare. Jeg siger til folk, at hvis de ikke ser på deres billeder hver dag - så skift dem ud!”, slutter han.
Galerie Moderne Silkeborg is one of the oldest galleries of contemporary art in Denmark. The Mid-Jutland gallery and its special connection with the Cobra art group date back more than 50 years. The gallery’s long life span is based on the fact that you should trust your heart when you purchase art and that Galerie Moderne Silkeborg sells only art it likes.

“I’m not buying it for the investment. But for the good of my own soul. For joy and inspiration”

An American woman wrote this in a letter to gallery owner Henrik Omme having one day stepped through the door to the gallery and bought a picture. The letter lies on the desk as a daily reminder about what art can do: “It would be great if I could only sell pictures to people who think like that. In my opinion, this is the way to buy art,” says Henrik Omme and refers to his father, Willy Omme, with whom he ran the gallery until his father’s death in 2008: His motto was that “Art should be bought not with your brain but with your heart!”.

A gallery for everyone

Galerie Moderne Silkeborg was started by Willy Omme in 1962. The internationally renowned gallery and its 600 m² exhibition area, in-house framing shop and huge store of paintings, graphics and sculptures is the home of the Cobra art group and has had direct contact with the artists and exhibitions of Cobra works since the start of the gallery. 6-8 exhibitions are organised every year which are open to the public: “Admission is free. Leaving again may cost a bit but people make their own decisions,” says Henrik Omme, referring to the free admission and no obligation to buy. Many people come to enjoy the exhibitions but also to buy gifts in the gallery shop where you can find items for every taste and every purse.

The passion for art

Galerie Moderne Silkeborg represents some 20-25 Danish and international artists who exhibit regularly at the gallery. To Henrik Omme, being an art dealer is not a job. It is a passion:

“I’ve never seen or heard about anything I’d rather do. Working with art brings tremendous joy. It also makes a difference that we have chosen only to deal in art we like and that we would want to have on our walls at home. So when people leave with a work of art, I know that it will bring joy, hopefully a countless number of times for the rest of their lives. But remember that art is an article for everyday use. If people don’t look at their pictures every day, I tell them to replace them!” he concludes.
Galerie Moderne Silkeborg
Hostrupsgade 39
8600 Silkeborg
Tlf. +45 86 81 44 44
info@galeriemoderne.dk
www.galeriemoderne.dk
Galerie Moderne Silkeborg
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk