Fotografi med et twist
Mere..

Juul Fotografi

Fotograf Thomas Juul brænder for billeder, som gør en forskel. I hvert eneste foto søger han at være kreativ med øje for detaljen og tilføre dét twist, som gør hele forskellen, både for ham selv i sit arbejde – og for kunderne i det færdige resultat.

Læs mere...

Den grå himmel sprækker, hvor solen bryder igennem for en  stund. Vilde skyer i høj fart skaber kantede formationer på en grå himmel langt mod vest. Det er lørdag på en forblæst strand i Hvide Sande. Ikke det klassiske scenarie for en bryllupsfotografering. Men det færdige resultat taler for sig selv. Fordi de bedste fotos tages nemlig ikke altid under blå himmel!

Twist og detalje

Thomas Juul, indehaver af Juul Fotografi, har en særlig sans for at dyrke det unikke. For ham er det anderledes twist blevet hans signatur: ”Hver dag prøver jeg at løse opgaverne på en ny måde. Sådan udfordrer jeg mig selv og sådan skaber jeg billeder, som gør en forskel for mine kunder.”

Den dedikerede fotograf oplever stor variation i opgavetyperne: ”Jeg fotograferer alt fra skyskrabere til brudepar og rugbrød, men uanset motiv søger jeg at have øje for detaljen. Detaljen gør helheden – og dermed forskellen i billedet. Det kan være i måden at lægge lyset, i farveholdning, vinkel, kontrast eller beskæring. Mange har en idé og et specielt ønske. De vil have præcis dét billede. Jamen, så får de dét billede – men med mit twist. Ofte handler det kun om en enkelt lille drejning. Men den lille drejning - det lille twist er netop dét, der tilfører billedet noget helt andet. De opdager det ikke, så lidt frækt sagt prøver jeg at give mine kunder noget andet end forventet!”

Tilfredse kunder er ikke nok

Thomas Juul bruger tid på at sætte sig ind i kundens behov: ”Jeg er grundig i mine forberedelser og lytter meget til kunden. Jeg kan sagtens selv have alle mulige vilde ideer, men bliver jeg for kreativ, forsvinder fokus fra opgaven. Kreativitet er et langt stykke hen af vejen evnen til at holde snor i sig selv. Det handler ikke om at promovere kreativiteten for kreativitetens skyld – men om at promovere kunden ved hjælp af kreativiteten.”

Et must er naturligvis tilfredse kunder, men Thomas Juul vil hele vejen rundt: ”Jeg er min egen største kritiker. Det er derfor langt fra nok, at kunden er tilfreds. Jeg skal også selv være tilfreds, ellers har jeg ikke løst opgaven. Så når alle er glade, og kunden får et godt produkt, som rummer noget andet end de regner med, så har jeg bevæget dem en lille smule – og dermed er min mission løst.”
The photographer Thomas Juul is enthusiastic about photos that make a difference. He seeks perfection in every single photo, catching the detail and adding the special twist that makes all the difference, to himself in his work and to his customers in the finished result.

The grey sky opens where the sun breaks through for just a minute. Wild clouds speed across the grey sky in square formations far to the west. Saturday on a windy beach at Hvide Sande. Not exactly the classic scene for a wedding photo but the finished photos speaks volumes as the best photos are not always taken when the sky is blue.

Twist and details

Thomas Juul, the owner of Juul Fotografi, has a special sense for unique situations. The twist has become his special signature. ”I try to do the tasks in a new way, every day. This is how I challenge myself and how I create photos that make a difference to my customers.”

The dedicated photographer has many and very varied tasks: ”I’m taking photos of everything from newlyweds to rye bread but I try to see the detail in every motif. The detail makes a unity and thus the entre difference in the photo. The detail may be in lighting or in the colour scheme, angle, contrast or cropping. Many have an idea and a special request. They want a specific photo and then, that is what they get, but with my special twist. It is often only a slight twist. But it just that small twist that adds a special quality to the photo. They don’t see it so I’m trying, tongue in cheek, to give my customers something more than expected!”

I want more than satisfied customers

Thomas Juul spends time to get to know the customer’s needs: “I prepare very thoroughly and pay attention to the customer. I can have all sorts of wild ideas but if I become too creative my focus disappears from the task. Creativity is very much the ability to restrain oneself. It’s not a question of promoting creativity for the sake of creativity but of promoting the customer by means of creativity.”

Of course, satisfied customers are a condition but Thomas Juul wants it all: “I am my own main critic. So a satisfied customer will not satisfy me. I have to be satisfied as well if I have to have completed the task. When everybody is happy and the customer has an excellent product with an element they did not expect, I have succeeded in moving them a bit which means that my mission has been performed.”

Juul Fotografi
Ørstedsvej 7
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 32 33
thomas@juulfotografi.dk
www.juulfotografi.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk