Uanede muligheder
Mere..

Museum Jorn

Museum Jorn nytænker museet og eksperimenterer ikke alene med udstillinger, men med museets egenskaber og potentiale. Dette er med henblik på at udvikle et nyt Museum Jorn i centrum af Silkeborg, der viser, at Jorn er for alle. Vi tilbyder forskelligartede arrangementer, der henvender sig til alle, hvad enten du har lidt eller meget interesse i kunst.
Læs mere...

Museum Jorn rummer en af de mest betydelige kunstsamlinger i Nordeuropa – de samlinger, der blev skabt af Asger Jorn fra begyndelsen af 1950’erne og frem til hans død i 1973. Jorn er anerkendt som en af de vigtigste danske kunstnere. Samlingen er enestående med en kombination af Jorns egne værker samt værker af danske og internationale kunstnere, der inspirerede ham, eller som han var i kunstnerisk dialog med. Med denne enorme samling har Museum Jorn og Silkeborg grundlag for enestående muligheder for at udvikle alt fra erhvervslivet til kulturlivet til turismen.
Museum Jorn rethinks the museum and experiments not only with the exhibitions but with its capacity and potential. This is in order to develop a new Museum Jorn in the center of Silkeborg which shows that Jorn is for everyone. We offer different events targeted at anyone having little or much interest in art.


Museum Jorn holds one of the most significant art collections in Northern Europe - the collections developed by Asger Jorn from the early 1950s until his death in 1973. Jorn is recognised as one of the most important Danish artists. The collection is unique for its combination of Jorn’s own works and works by Danish and international artists who inspired him or with whom he had an artistic dialogue. Holding this enormous collection, Museum Jorn and Silkeborg has a foundation for unique opportunities.Museum Jorn, Silkeborg
Gudenåvej 7-9
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 53 88
info@museumjorn.dk
www.museumjorn.dk
Museum Jorn
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk