En unik kombination af kunst, historie og natur
Mere..

KunstCentret Silkeborg Bad

KunstCentret Silkeborg Bad er et internationalt kunstcenter i naturskønne omgivelser og indrettet i Danmarks ældste bevarede kurbygninger i udkanten af Silkeborg. Vores vision er at være et enestående åndehul, hvor alle mennesker kan mødes og få kunstoplevelser af høj kvalitet. Mødet med kunst skal både kunne nydes og give inspiration til nye tanker om livet, samfundet og kunsten.

Læs mere...

Skulpturpark og historie

Vi præsenterer udstillinger af høj kunstnerisk kvalitet med værker af nutidige danske og internationale kunstnere. Udstillingerne skaber ofte rum for tværfaglighed og dialogmuligheder mellem kunstarter. Forbindelsen til de grønne omgivelser og stedets særlige historie har en stor betydning for oplevelsen af det unikke miljø. Vi udbygger løbende skulptursamlingen i parken og har etableret en permanent dokumentarisk udstilling om Vandkuranstaltens historie.

Mange muligheder

Vi tilbyder skræddersyede løsninger til dig og din virksomhed indenfor møder, selskaber, omvisninger, forplejning og specialarrangementer. Kontakt os for at høre om alle mulighederne eller se mere på www.silkeborgbad.dk. Vi glæder os til at se jer.
KunstCentret Silkeborg Bad is an international art centre located in the beautiful surroundings and is installed in the oldest, preserved spa buildings in Denmark on the outskirts of Silkeborg. Our vision is to provide an exceptional haven where everybody can meet to enjoy art of a very high quality. Meeting art should be enjoyable and also inspire new thoughts about life, society and art.

Sculpture Park and history

Our exhibitions have a high artistic quality and include works by contemporary Danish and international artists.The exhibitions often provide room for interdisciplinary integration and for various art forms to enter into a dialogue. The link to the green surroundings and the special history of the place enhance the experience of the exceptional setting. We are continuously expanding the collection of sculptures in the park and have set up a permanent documentary exhibition on the history of the health-resort.

A wide range of options

We offer customised options for you and your company. Meetings, parties, guided tours, catering and special events etc. Contact us for information about our options or visit www.silkeborgbad.dk. We look forward to meeting you.

KunstCentret Silkeborg Bad
Gjessøvej 40
8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 62 29
reception@silkeborgbad.dk
www.silkeborgbad.dk
KunstCentret Silkeborg Bad
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk