Kilden til et bedre vandmiljø
Mere..

Ferskvandscentret

Ferskvandscentret drives sammen med AQUA Akvarium & Dyrepark som én organisation med fem forretningsområder. Centret har siden sin oprindelse markeret sig på landkortet som et sted, hvor man har samlet viden, forskning og forretning omkring vand.

Læs mere...

”Vi brænder for at gøre en forskel for det danske miljø og lokale erhvervsliv ved at stille faciliteter, service og formidling af videntil rådighed.” Sådan fortæller Knud Bundgaard, adm. direktør for Ferskvandscentret og AQUA Akvarium & Dyrepark. Ferskvandscentret driver Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter, Kursusafdeling,ErhvervsPark samt det globale og regionale erhvervsudviklingsprojekt Challenge: Water.

Viden og vækst under samme tag

Ferskvandscentret er Danmarks største kursusvirksomhed inden for formidling af viden omkring miljøet. Hvert år kommer ca. 2.000 kursister fra landets kommuner, forsyningsselskaber og private virksomheder for at hente den nyeste viden indenfor området.

ErhvervsParken huser 45 små og mellemstore virksomheder, som lejer sig ind og gennem en totalløsning er sikret de optimale rammer for at drive virksomhed. ”Vi gør det nemt at starte og drive egen virksomhed ved at stille vores unikke rammer og service til rådighed, så den enkelte virksomhed kan koncentrere sig om sin forretning,” slutter Knud Bundgaard.

The Freshwater Centre is run together with AQUA Aquarium & Zoo as one organisation with five business areas. Since its origin, the Centre has made its mark as a place with knowledge, research and business activities concerning water.

”We really want to make a difference for the Danish environment and local business life by making facilities, services and knowledge communication available,” says Knud Bundgaard, managing director of the Ferskvandscentret (Freshwater Centre) and AQUA Aquarium & Zoo. The Freshwater Centre runs the Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter, the environmental course department, ErhvervsPark and the global and regional business development project called Challenge: Water.

Knowledge and growth under one roof

The Freshwater Centre is Denmark’s largest business in environmental knowledge courses. Some 2,000 people from Danishmunicipalities, utilities and private people attend courses every year to get the latest knowledge in the area.

ErhvervsParken is home to 45 small and medium-sized companies that lease premises and choose an all-in-one solution providing the optimal setting of conducting a business. ”We make it easy to set up and run a business by making our unique setting and services available to allow each business to focus on its activities,” Knud Bundgaard concludes.

Ferskvandscentret
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf. +45 89 21 21 21
info@fvc.dk
www.fvc.dk
Ferskvandscentret
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk