AQUA – oplevelser i det omvendte akvarium
Mere..

AQUA Akvarium & dyrepark

AQUA Akvarium & Dyrepark er Nordeuropas største ferskvandsakvarium.Her ånder og lever personalet for at skabe begejstring og give gæsterne oplevelser og ikke mindst overraskelser gennemlæring og kendskab til dyrelivet og naturen omkring de ferske vande i Danmark.

Læs mere...

”Det bedste ved AQUA er at se og opleve, når vores gæster bliver overraskede! Én overraskelse kan være, at når man kommer ind i vores bygning, så er man faktisk nede i en sø! AQUA er med andre ord et omvendt akvarium, hvor det ikke er menneskene, men dyrene som er ude i det fri”, fortæller Akvarie- og dyreparkchef, Jørgen Lund Møller.

Aktiviteter til vands og til lands

AQUA besøges årligt af ca. 130.000 gæster, som kommer for at opleve den utraditionelle og fascinerende rejse gennem de danske søer og vandløb. Blandt disse er skoletjenesten, hvor 10-11.000 skoleelever hvert år gennem undervisning og oplevelser får indblik i, hvad der foregår under vandoverfladen. AQUA afholder forskellige events over året i form af overnatninger, ferieaktiviteter osv. Et trækplaster er også AQUA Dyrepark, hvor legepladsen og ’Vandets Kraft’ med sit særlige indhold i form af slusesystemer og aktiviteter i mange niveauer er populær hos alle. Her kan man komme tæt på oddere, bævere, vaskebjørne og mange andre dyr. Det er vildt! Vi ses på AQUA!
AQUA Aquarium & Zoo is the largest fresh-water aquarium in Northern Europe. Our staff is dedicated to creating enthusiasm and presenting experiences and, not least, surprises for the guests through learning and knowledge of animal life and the scenery around fresh water areas in Denmark. “The best thing about AQUA is to see the surprise of our visitors! One surprise might be when you enter our building to realise that you’re actually in a lake! In other words, AQUA is a reversed aquarium where the animals are roaming the open areas, not the people,” says aquarium and zoo manager Jørgen Lund Møller.

Activities on the water and on land

Every year, about 130,000 people visit AQUA to go for an untraditional and fascinating journey through Danish lakes and streams. Among these, the school service allows 10-11,000 pupils from Danish schools to get a glimpse of what happens beneath the water surface. AQUA arranges various events during the year, such as overnight stays, holiday activities, etc. Another attraction is the AQUA Park where the playground and the ‘Water Force’ with its special contents such as locks and multi-level activities are a popular treat for all. Here you can see otters, beavers, racoons and many other animals close up. It is wild! See you at AQUA!
AQUA Akvarium & dyrepark
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg
Tlf. +45 89 21 21 89
www.visitaqua.dk
AQUA Akvarium & dyrepark
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk