Lokale oplevelser i verdensklasse
Mere..

HTH

HTH Køkkenforum er den største og førende køkkenbutik i Silkeborg. Her går personalet hver dag på arbejde med det formål at skabe værdi, der rækker langt ud over køkkener, bad og garderober. Dørene er åbne for alle, fordi HTH Køkkenforum i Silkeborg insisterer på at levere kundeoplevelser i verdensklasse.
Læs mere...

Stearinlys, smukke farver, finurlige detaljer, et afsides hjørne til en snak og en kop kaffe. Man kunne meget vel være trådt ind ad døren til et smagfuldt indrettet hjem med sans for den gode stemning. Velkommen hos HTH Køkkenforum i Silkeborg! En butik der henvender sig både til erhverv og private, og som den eneste HTH i Danmark blev nomineret til ’Store of the Year 2013’ udelukkende baseret på kundernes oplevelser.

Mere end bare et køkkenfirma

”Vi plejer at sige, at vi behandler vores kunder som rockstjerner!” Ordene kommer fra filialchef, Chris J. Jakobsen. Den mere stille version er, at HTH er sat i verden for at levere danskproducerede kvalitetskøkkener, bad og garderober til de mest tilfredse kunder med de mest tilfredse medarbejdere. Men butikken i Silkeborg har bevidst valgt at skille sig ud ved et stærkt lokalt fokus baseret på værdiskabende relationer og gode oplevelser – og her taler vi om gode som i verdensklasse: ”På et tidspunkt havde vi besøg af et hold madglade fædre, som lånte ét af køkkenerne i butikken i forbindelse med et utraditionelt skolearrangement. En lun sommeraften for to år siden inviterede vi en masse lokale butiksdrivende til et arrangement, hvor de havde standpladser både udenfor og inde i butikken. Der var en fantastisk synergi med over 500 besøgende! Som det sidste nye blev BSV-spilleren Kristian Kjelling præsenteret her i butikken”, fortæller Chris J. Jakobsen.

En unik butik

Den lokale HTH sørger for, at alle bliver budt varmt velkommen i butikken: ”Hos os er det vigtigt, at alle får en god oplevelse, uanset om de kommer for at kigge, for at købe en bestikbakke eller skrive under på det nye drømmekøkken. Vi prioriterer også at følge en handel helt til dørs ved at tilbyde at ringe vores kunder op efter ét år og derefter – uden beregning - komme ud og kigge det nye køkken efter, justere låger osv. Vi tror på, at vores tilgang med åbne døre og anderledes tiltag er med til at plante os i folks bevidsthed. Og endnu vigtigere vil vi gerne være med til at skabe værdi for mennesker omkring os gennem relationer og oplevelser, der rækker langt ud over vores produkter. Vi vil med andre ord gerne huskes”, slutter Chris J. Jakobsen.
HTH Køkkenforum is the largest and the leading kitchen store in Silkeborg. Its staff goes to work every day with the purpose of creating value far beyond kitchens, bathrooms and wardrobes. The doors are open to all as HTH Køkkenforum in Silkeborg insists on delivering world-class customer experiences.

Candles, beautiful colours, subtle details, a snug for a talk and a cup of coffee. You could very well have entered a stylishly furnished home with a flair for a positive atmosphere. Welcome at HTH Køkkenforum in Silkeborg! A store for businesses and private customers alike and as the only HTH store in Denmark, nominated for ’Store of the Year 2013’ solely based on the customers’ experiences.

More than just a kitchen firm

“We use to say that we give our customers the rock-star treatment” These are the words of branch manager Chris J. Jakobsen. In the quieter version, HTH has been brought into the world to deliver high-quality kitchens, bathrooms and wardrobes produced in Denmark to the most satisfied customers with the most satisfied employees. However, the Silkeborg store has deliberately chosen to stand out by its strong local focus based on value-adding relations and excellent experiences - world-class and excellent.

“At a time, we had a visit from some food-loving fathers who lend one of the store’s kitchens for an untraditional school event. A warm summer’s night two years ago, we invited many local shop owners to an event where they had stands inside and outside the store. 500 visitors and outstanding synergies! The last event was the presentation of BSV player Kristian Kjelling in the store,” says Chris J. Jakobsen.

A unique store

The local HTH makes sure that everyone is welcomed to the store: “To us, it is important for everybody to have a good experience, whether they are browsing, buying a cutlery tray or signing for their new dream kitchen. We also aim to follow the sale through by calling our customers after a year and then, free of charge, visiting them to inspect the new kitchen, adjust the doors, etc. We believe that our approach of open doors and different initiatives help us become a household name. And more importantly, we would like to help adding value to people around us through relations and experiences far beyond our products. In other words, we would like to be remembered,” Chris J. Jakobsen concludes.

HTH Køkkenforum Silkeborg
Stagehøjvej 11
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 00 50
butik@silkeborg.hth.dk
HTH
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk