Højt serviceniveau i 3 generationer
Mere..

Gustav Hansen, Murer og Entreprenør A/S

Gustav Hansen Murer og Entreprenør A/S er et større murer- og entreprenørfirma med hjemsted i Silkeborg. Familievirksomheden er grundlagt i 1942 af murermester Gustav Hansen og blev i 1965 overtaget af sønnen Herluf Lysholt Hansen. Senere overtog hans 2 sønner - Frederik Lysholt Hansen og Poul Lysholt Hansen - firmaet og videreudviklede det frem til 2011, hvor Poul Lysholt Hansen indgik partnerskab med Ove Nielsen og Poul Østerby.

Læs mere...

Vi udfører alle typer af opgaver indenfor byggeri- og anlægsarbejder for det offentlige, erhvervskunder og for private: Byggeri af bolig- og erhvervsejendomme, institutioner, tilbygninger, renovering og ombygning, facaderenovering, renovering af badeværelser mv. Vi har stor erfaring indenfor:

  • Jord-, kloak- og anlægsarbejde
  • Betonarbejde
  • Murerarbejde
  • Tømrerarbejde

Arbejdet kan udføres i totalentreprise, hoved- eller fagentreprise.

Samarbejde og kvalitet

Vi tror på, at man kommer længst ved åben dialog og gensidig respekt. Det gælder både kommunikationen mellem den udførende håndværker og lederen. Og det gælder på alle de områder, hvor mennesker er i kontakt med hinanden. Ikke mindst på byggepladsen, i skurvognen og på kontoret.
Gustav Hansen Murer og Entreprenør A/S is a large firm of bricklayers and contractors based in Silkeborg. The family-owned company was formed in 1942 by Gustav Hansen, master builder, and was taken over in 1965 by his son Herluf Lysholt Hansen. His two sons, Frederik Lysholt Hansen and Poul Lysholt Hansen, took over the firm and developed it further until 2011 when Poul Lysholt Hansen entered into a partnership with Ove Nielsen and Poul Østerby. 

We handle all types of jobs in building and construction for public, commercial and private customers: Building of housing and commercial properties, institutions, extensions, renovation and rebuilding, renovation of facades, bathrooms, etc. We have wide experience in:

  • Civil works and sewer work
  • Concreting
  • Bricklaying
  • Carpentry

The work may be completed as turnkey contracts, principal contracts or trade contracts.

Collaboration and quality

We believe that open dialogue and mutual respect will get us far. This applies to communication between the operating craftsmen and the manager. And it applies to every area in which humansrelate to each other, not least in the construction site, in the sitehut  and in the office.
Gustav Hansen, Murer og
Entreprenør A/S
Sortenborgvej 21
8600 Silkeborg
Tlf. +45 86 82 13 44
mail@gustav-hansen.dk
www.gustav-hansen.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk