Fast Entreprise følger byggeprojektet helt til dørs
Mere..

Fast Enterprise A/S

Fast Entreprise A/S kernekompetencer er gennemførelse af byggeprojekter i totalentreprise for private og offentlige bygherrer,spændende fra idéfasen til nøglefærdige afleveringer. Vi lægger stor vægt på sparringsprocessen, åbenhed og dialog med bygherre, brugere og rådgivere.


Læs mere...

Inddrag os tidligt i processen

Har du et projekt i støbeskeen, så inddrag os så tidligt som muligt. Sammen kan vi sikre, at vi når sikkert i mål – både når det gælder tid, økonomi og bygningsmæssige krav. Gennem årene har vi betjent erhvervskunder såvel som private husejere.

Ingen opgaver er for store eller for små

Valg af entreprenør er ikke altid nemt: Tillid, ekspertise samt pris er ofte det der danner grundlag for et samarbejde. Vi har så stor viden om byggeri, at vi er i stand til at optimere på prisen ved at gennemgåprojektet og træffe de rigtige valg, der samlet gør en forskel.

Med kompetencer inden for planlægning, projektoptimering, effektiv koordinering og gennemførelse har vi både størrelsen, erfaringen og referencerne til at håndtere selv store projekter som totalentreprenør. Vi tager ansvar for det hele - og det sætter vi en ære i at gøre…rigtigt!
 

Fast Entreprise A/S’ core competencies are to complete building projects in turnkey contracts for private and public clients from the initial phase to turnkey hand-over. We emphasise sparring, openness and dialogue with the client, users and advisers.

Involve us at an early stage

If you are considering a project, you should involve us at an early stage. Together we can make sure that the target is met, in terms of time, finances and structural requirements. Throughout the years, we have helped both commercial customers and private house owners.

No task is too large or too small

It is not always easy to choose a contractor: Trust, expertise and price usually form the foundation of cooperation. Our knowledge of construction means that we can optimise the price by reviewing the project and making the proper choices that together will make the difference.

Given our competencies in planning, project optimisation, efficient coordination and completion, we have the size, experience and references to handle even large-scale projects as a turnkey contractor. We take responsibility for it all – and we take pride in doing it... correctly!

Fast Enterprise A/S
Sortenborgvej 21
8600 Silkeborg
Tlf. +45 40 24 82 88
info@fast-enterprise.dk
www.fast-entreprise.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk