En aftale er en aftale
Mere..

DK Totalbyg A/S

Hos DK Totalbyg er kundens tryghed i højsædet. Det lokale entreprenør– og byggefirma har mange års erfaring indenfor forskellige typer specialbyggerier. Firmaets varemærker er egenproduktionen og dét, at firmaets egne folk tager hånd om byggeprocessen fra start til slut.

Læs mere...

Tager man en rundtur i Silkeborgs industrikvarterer, kan man skrive DK Totalbyg på en stor del af kontor- og erhvervsbygningerne. Derudover er der adskillige børnehaver, vuggestuer og idrætshaller både i og udenfor Silkeborg på cv´et hos det erfarne entreprenør- og byggefirma.

Hånd om processen

De ca. 20 ansatte tæller tømrere, jord- og betonarbejdere, smede og konstruktører – og ikke mindst en maskinpark, som er gearet til at varetage store som små opgaver. For DK Totalbyg er det altafgørende, at vi fra starten skaber tryghed hos vores kunder. Vi har mange gengangere i kundekartoteket, fordi folk ved, hvad de får, når de vælger os.

 

DK Totalbyg står for gennemsigtig og fyldestgørende rådgivning, planlægning og styring af det enkelte byggeri fra start til slut. Vi prioriterer egenproduktionen, som betyder, at man på byggepladsen udelukkende møder firmaets egne folk. Vi er med andre ord den troværdige samarbejdspartner, som kunden kender - og hvor en aftale er en aftale.
Safety of mind for the customer is paramount to DK Totalbyg. The local contractor’s and building firm has many years’ experience in various types of custom building activities. The company’s trademarks are own production and the fact that the company’s own employees handle the building process from beginning to end.
If you take a tour through Silkeborg’s industrial districts, DK Totalbyg will have built many of the office and industrial buildings. Also many kindergartens, nursery schools and sports centres in and outside Silkeborg have been completed by the experienced contractor’s and building firm.

Handling the process

Our 20 employees or so include carpenters, general workers, blacksmiths and construction designers and, not least, machinery suited for handling large as well as small tasks. Ensuring our customers’ safety of mind from the very start is paramount to DK Totalbyg. Our customer files include many repeat customers as they know what they get when they choose us.

 

DK Totalbyg handles transparent and full advice, planning and management of the entire building process from beginning to end. We give own production a high priority which means that you will only meet our employees at the site. In other words, we are the reliable partner the customer knows and where gentlemen’s agreements are firm.
DK Totalbyg A/S
Sabroesvej 6
8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 45 55
info@dktotalbyg.dk
www.dktotalbyg.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk