Vores hus er kundens hus – det er åbent, trygt og overskueligt
Mere..

Per B.

Efter mere end 50 års virke som bilhus i Silkeborg kan vi med stor troværdighed sige: ”Hos os, er vi én stor familie, som altid har prioriteret trivsel, nærhed og fællesskab meget højt – ikke mindst på kundernes vegne. Og vores nye bilhus er netop projekteret ud fra virksomhedens centrale kernebegreber: Åbenhed og ærlighed. Derfor er placeringen også valgt ud fra et strategisk ønske om ”convenience” i forhold til både motorvej og logistik: Central beliggenhed i nærområdet, nem at komme til, let at parkere og med en markant synlighed,” udtaler direktør Per B. Christensen.

Læs mere...

Tiden er en vigtig faktur

”Vi arbejder på at skabe merværdi og udnytte tiden optimalt, når vi snakker målrettede, effektive kundekoncepter: Hos os kan kunderne  ”få det, som de vil have det”, både før, under og efter f.eks. serviceeftersyn m.v. Det betyder, at man kan vælge at slappe af i fred og ro i Caféen eller i IT Café Loungen på 1. sal, arbejde i de velindrettede mødelokaler eller komme hurtigt videre i lånebil, parkeret på forhåndsreserveret P-plads. Vi spørger jævnligt vores kunder om, hvordan de er tilfreds med vores service. De mange svar og inspirerende forslag omsætter vi til konkrete tiltag, som er med til at gøre den samlede totaloplevelse endnu mere positiv,” supplerer Helle Hvam, salgs- og marketingkoordinator.

Fremtiden byder på fremgang

”Silkeborg kommer til at vækste i de kommende år, og vi ser frem til at blive en del af en dynamisk udvikling. Derfor har vi også skabt nogle fremtidssikrede og forandringsparate rammer, som giver både kunder og medarbejdere de bedste betingelser for at opleve virksomheden ”hele vejen rundt”. De lyse, transparente arbejdsmiljøer giver indblik i alle virksomhedens funktioner. Ingen er gemt eller glemt. For vi ønsker, at realisere en åbenhed, som er med til at gøre en forskel. For os er biler ikke bare transportmidler. Det handler også meget om livsstil, kvalitet og forståelse for mennesker. Og med mere end 40 ansatte til at dække Silkeborgensernes ønske om køb af ny bil, brugt bil, service, skadereparationer og alle tænkelige serviceydelser i forbindelse med bil, bliver vi her, fordi det skal være nemt for alle i nærmiljøet at bruge os,” slutter Per B. Christensen.

Having existed as a car house in Silkeborg for more than 50 years, it’s safe to say: ”We are one big family where values such as wellbeing, proximity and community are highly appreciated, not least on behalf of the customers. The very design of our new car house is based on the company’s basic core values: openness and honesty: That’s why the location has been chosen based on a strategic wish for convenience in relation to both the motorway and to logistics: a central location in the local community, easy access, easy parking and distinct visibility,” says manager Per B. Christensen.

Time is a crucial factor

”We are creating added value and making optimum use of time in terms of dedicated and efficient customer concepts: We offer the customers ”what they want”, before, during and after service, etc. They can relax in the Café or in the IT Café Lounge on the first floor, work in the well-equipped meeting rooms or quickly move on in a loan car, parked in a prebooked parking place. We ask our customers regularly how satisfied they are with our service. Their answers and many inspiring suggestions are translated into actual initiatives which help make the overall experience even more positive,” adds Helle Hvam, sales and marketing coordinator.

Future progress

”Silkeborg will be growing in the years to come and we look forward to taking part in a dynamic development. We have therefore created future-proof and adaptable settings providing customers and staff alike with the best conditions of experiencing all of the company. The light, transparent working environment provides a view to all company functions. No one mentioned and no one forgotten as we wish to realise openness which helps make a difference. To us cars are much more than a means of transport. They also express lifestyles, quality and human understanding. With more than 40 employees to cater to the wishes and whims of the inhabitants of Silkeborg in terms of new and used cars, servicing, repairs and all types of car services, we will be staying as we must be easily accessible to everyone in the local community,” ends Per B. Christensen

Per B. Christensen & CO A/S
FORD - MAZDA - SUZUKI
Kejlstruphøjvej 2
8600 Silkeborg
Tlf. 87 22 10 10
salg@perb.dk
PerB.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk