Styr på paragrafferne
Mere..

PROLEX advokaterne

PROLEX advokaterne i Silkeborg er én ud af fire enheder, som tilsammen dækker en stor del af Midt- og Østjylland og tilbyder fleksibel, kompetent og værdiskabende advokatbistand til hovedsageligt små og mellemstore virksomheder samt private.

Læs mere...

Advokatfirmaet PROLEX er repræsenteret med afdelinger i Silkeborg, Horsens, Søften og Viborg, hvor de i alt 10 advokater, 18 sekretærer og sagsbehandlere udgør et stærkt og alsidigt team. PROLEX servicerer primært små og mellemstore virksomheder samt private indenfor alle typer sager. Dernæst samarbejder PROLEX med LMO - en rådgivende virksomhed målrettet landbruget, men som også løser opgaver for andre erhverv.

Værdi med mere

”Vi er kompetente advokater, som hurtigt og effektivt løser opgaverne, så klienterne oplever, at sagsbehandlingen skaber værdi for dem. Vi er mobile ved, at den enkelte advokat kan bevæge sig mellem kontorerne og behandle de sager, som han eller hun har størst erfaring med.”

Sådan siger Flemming Jespersen. Han er én af advokaterne i Silkeborg og er ikke i tvivl om, hvad der driver værket: ”Det fantastiske ved jobbet er kontakten til klienterne og dét, at der aldrig er to ens dage. Og så er det en stor tilfredsstillelse at skabe resultater for klienterne og hjælpe virksomheder og mennesker godt fra ét sted til et andet.”
PROLEX law office in Silkeborg is one of four units which together cover a large part of Mid- and East Jutland and offer flexible, competent and value-adding legal assistance for mainly small and mediumsized companies and private individuals.

PROLEX law office has departments in Silkeborg, Horsens, Søften and Viborg with a strong and versatile team and a total of 10 attorneys-at-law, 18 secretaries and caseworkers. PROLEX services mainly small and medium-sized companies and private individuals in all types of cases. PROLEX also works with LMO - a firm of consultants targeting agriculture but also handling tasks for other lines of business.

Value and more

“We are competent attorneys-at-law who handle tasks quickly and efficiently to ensure that the clients see the value created for them by the handling of the case. We are mobile as each attorney-at-law may move from office to office, handling the cases in which he or she is most experienced.”

In the words of Flemming Jespersen. He is one of the attorneys-at-law in Silkeborg and has no doubts as to what is important: “The job is fantastic in its contact with the clients and the fact that no two days are alike. And it is very satisfying to create results for the clients and help companies and people get safely from one place to another.”
PROLEX advokaterne
Christian 8.s Vej 2B
8600 Silkeborg
Tlf. +45 87 28 22 00
mail@prolex.dk
www.prolex.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk